25/9/2013 «ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΥΠΡΟ. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!»

The Association of Social Reform – OPEK organised a public discussion on «Designing contemporary Cyprus. The challenge for everyone!».Ο Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας ΟΠΕΚ διοργάνωσε δημόσια συζήτηση με θέμα «Σχεδιάζοντας την σύγχρονη Κύπρο. Η πρόκληση για όλους!».

Πρόσκληση

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s