Προεδρια της Βουλης

Η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε. Η νέα σύνθεση της Βουλής είναι γεγονός. Για το ΔΣ του ΟΠΕΚ, το κεντρικό μήνυμα αυτής της εκλογής είναι πως η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνοκυπριακής κοινής γνώμης επιθυμεί τη λύση του Κυπριακού. Θέλει να δει τις συνομιλίες, όπως διεξάγονται σήμερα στο πιο υψηλό επίπεδο, να αποδίδουν καρπούς. Η κοινωνία έδειξε ότι προκρίνει τη συνεννόηση μεταξύ ιδεολογικά ετερογενών δυνάμεων, με κεντρικό άξονα την επίλυση του κυπριακού.

Το ΔΣ του ΟΠΕΚ εκτιμά ότι τα κόμματα που συνθέτουν το μπλοκ των δυνάμεων της λύσης με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, οφείλουν να ερμηνεύσουν ορθά το μήνυμα που στέλνει η κοινωνία. Είναι σαφές ότι παραδοσιακά ζητήματα σύγκρουσης μεταξύ διαφορετικών ιδεολογικών προσεγγίσεων, ενώ διατηρούν την αξία τους, δεν προτάσσονται σήμερα από την κοινωνία. Η Ελληνοκυπριακή Κοινότητα προκρίνει ως επείγουσας σημασίας προτεραιότητα τη συνεργασία και τη συνεννόηση για τη λύση του Κυπριακού.

Εν όψει αυτών, τα κόμματα που υποστηρίζουν τη διαδικασία των συνομιλιών και την επίλυση του Κυπριακού μέσα από την υφιστάμενη διαδικασία, θα πρέπει να κάνουν τις αναγκαίες κινήσεις στις διαδικασίες για την εκλογή νέου Προέδρου της Βουλής. Απαιτείται ευρύτητα πνεύματος και υπερβάσεις. Παλαιές πρακτικές και στενοκομματικά πείσματα δεν είναι παραγωγικά. Αντίθετα, θα στείλουν το μήνυμα ότι οι κομματικοί τακτικισμοί και τα κομματικά συμφέροντα παραμένουν κυρίαρχα, παρά την ανοικτή αποδοκιμασία τους από το εκλογικό σώμα στις εκλογές της 22ας Μαίου.

Για το ΔΣ του ΟΠΕΚ, η διαδικασία για την εκλογή Προέδρου της Βουλής θα πρέπει να διευκολύνει την επιθυμούμενη από την κοινωνία συνεννόηση και να θέσει την Κύπρο στο κέντρο των εξελίξεων. Συνεπώς, τα δύο μεγάλα κόμματα, τα οποία αποτελούν τους βασικούς πόλους που συσπειρώνουν τις δυνάμεις της λύσης, οφείλουν να συνεννοηθούν για αυτή τη διαδικασία. Και να καταλήξουν σε κοινά αποδεχτό χειρισμό. Με μεγαλοψυχία και ανοιχτό πνεύμα, όπως αρμόζει στις ευθύνες που συνεπάγονται τα πολύ σημαντικά εκλογικά ποσοστά τους, και προ πάντων, οι απαιτήσεις των καιρών.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s