ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Το ΔΣ του ΟΠΕΚ θεωρεί ότι οι ορισμένες εξελίξεις στην Κωνσταντινούπολη σε σχέση με το κυπριακό στο περιθώριο της Παγκόσμιας Συνόδου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια θα μπορούσαν να τύχουν διαφορετικού χειρισμού.

Πρώτο, κάθε συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ΓΓ του ΟΗΕ προσθέτει. Η επικοινωνία και η διαβούλευση μαζί του είναι ωφέλιμη για την Κύπρο.

Δεύτερο, δυσκολίες, ή λανθασμένες αποφάσεις, δεν ακυρώνουν συναντήσεις, αλλά αντίθετα τις καθιστούν πιο αναγκαίες. Στη διάρκειά τους, τίθενται οι παρατηρήσεις ή οι κριτικές.

Τρίτο, στη διεθνή σκηνή πολλοί δεν σκέφτονται όπως ένας ε/κ. Το δικό μας καθήκον είναι να δρούμε κατά τρόπο που να προσθέτουμε, και όχι να αφαιρούμε συμμάχους.

Τέταρτο, η αξιοποίηση κάθε βήματος στο διεθνές πεδίο με στόχο να φέρουμε την επίλυση πιο κοντά, συνιστά την ουσία του κυπριακού.

Πέμπτο, η περιχαράκωση δεν βοηθά παρά μόνο τη στασιμότητα. Ο δρόμος της παραίτησης δεν μπορεί να είναι το μέλλον μας. Λύσεις θα βρούμε εάν και εφόσον κατανοήσουμε και αξιοποιήσουμε τη μόνη στρατηγική που νίκησε. Την πολιτική Γιάννου Κρανιδιώτη.

Το ΔΣ του ΟΠΕΚ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s