ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Το ΔΣ του ΟΠΕΚ εκτιμά ότι τα αποτελέσματα των εκλογών στις 22 Μαίου δίνουν ένα σαφές μήνυμα προς τις δυνάμεις που επιδιώκουν την επίλυση του Κυπριακού. Το δίλημμα είναι καθαρό: Είτε θα επιδιώξουν τη λύση του Κυπριακού, συνειδητά και προσηλωμένα στον στόχο, είτε τα πάντα θα τεθούν υπό ανατροπή και οι ίδιες δυνάμεις θα περάσουν σταδιακά στο περιθώριο.

Εάν το Κυπριακό δεν επιλυθεί τους προσεχείς μήνες, οι δυνάμεις που ενδιαφέρονται για την επίλυση του κυπριακού θα εγκλωβιστούν μονίμως στο κομματικό σκηνικό που ήδη διαμορφώνεται. Η προώθηση θεμάτων μέσω της Βουλής θα είναι δύσκολη, και οι παρενέργειες της στασιμότητας στο Κυπριακό θα είναι ανεξέλεγκτες (απ’ ευθείας εμπόριο, ενίσχυση της επικοινωνίας των κατεχομένων με τον υπόλοιπο κόσμο, μαρασμός της οικονομίας στις ελεύθερες περιοχές, νέα μνημόνια εν όψει). Η πολιτική της περιχαράκωσης θα γίνει κυρίαρχη και η πλάστιγα θα γείρει προς την πλευρά των κομμάτων που δεν υποστηρίζουν την τρέχουσα διαδικασία των συνομιλιών.

Για το ΔΣ του ΟΠΕΚ η λύση στα εσωτερικά αδιέξοδα ταυτίζεται με την επίλυση του κυπριακού. Όσοι δεν βλέπουν τα πασιφανή γιατί δεν τολμούν να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, θα έχουν την πλήρη ευθύνη για τις εξελίξεις που θα προκύψουν. Μόνο η επίλυση του Κυπριακού εντός του 2016 είναι σε θέση να αποτρέψει την πορεία προς την παράλυση σε όλα τα επίπεδα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s