ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΟΠΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το ΔΣ του ΟΠΕΚ υπενθυμίζει ότι στο ζήτημα της ασφάλειας στην επίλυση του κυπριακού υπάρχουν κατατεθειμένες επιστημονικές εισηγήσεις που θα πρέπει να αξιοποιηθούν, έστω και τώρα. Συγκεκριμένα, ο καθηγητής Χρ. Ροζάκης κατέθεσε δημοσίως σε εκδήλωση του Ομίλου, στις 23 Μαρτίου 2016, μια ρεαλιστική πρόταση. Τα βασικά της στοιχεία έχουν ως εξής:

«Οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις, σε συνδυασμό με τις κοσμογονικές εξελίξεις, είναι μια ευκαιρία αντικατάστασης της αναχρονιστικής συνθήκης εγγυήσεως, καθώς δεν υπάρχουν συνθήκες εγγυήσεων στον 21ο αιώνα, πέραν από την Κύπρο».

Σύμφωνα με τον κ. Ροζάκη, η προσφορότερη λύση βρίσκεται στην παρουσία δυνάμεων από την ΕΕ ή ένα μείγμα λύσεων υπό τον ΟΗΕ, «που να αναθέσει ως υπεργολαβία στην ΕΕ να αναλάβει με δικές της δυνάμεις τον ρόλο της ασφάλειας της Κύπρου».

Η εκδοχή αυτή, η οποία είναι ρεαλιστική και πραγματοποιήσιμη, πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης, που να σηματοδοτεί τη λήξη της περιόδου μετάβασης στη νέα κατάσταση πραγμάτων. Κατά τον κ. Ροζάκη, η συμφωνία θα πρέπει να προβλέπει αποκλειστική συμμετοχή δυνάμεων από χώρες της ΕΕ, χωρίς την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, να προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των δυνάμεων αυτών, ο ακριβής αριθμός τους και η κατανομή τους στο έδαφος της Δημοκρατίας. Η συμφωνία θα πρέπει να γίνει μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των τριών εγγυητριών δυνάμεων, οι οποίες θα δεσμευτούν με την υπογραφή τους «για να μην υπάρχει οποιαδήποτε σκιά».

Σύμφωνα με τον κ. Ροζάκη, «η νέα συμφωνία θα μπορούσε να ονομαστεί συνθήκη ασφάλειας. Η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή από την Τουρκία και τους Τ/Κ, αφού δεν θα συμμετέχει η Ελλάδα στη νέα αυτή συνθήκη».

Το ΔΣ του ΟΠΕΚ κρίνει την πρόταση του καθηγητή Ροζάκη ως πολύ σοβαρή. Δίνει λύσεις ικανές να τύχουν ευρύτερης αποδοχής. Η οικοδόμηση ενός συστήματος ασφάλειας, με αξιοποίηση εργαλείων που προσφέρει η συμμετοχή της νήσου στην ΕΕ, συνιστά μια πολύ συγκεκριμένη προοπτική.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s