ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΟΠΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ

Το ΔΣ του ΟΠΕΚ θεωρεί ότι η συμβολή της ΕΕ στην επίλυση του Κυπριακού είναι η καθοριστική παράμετρος για την κατάληξη σε αμοιβαία συμφωνημένη λύση. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ΕΕ αποτελεί πρώτα και κύρια ευθύνη της Κύπρου, ως κράτος μέλος της ΕΕ γιατί είναι το κλειδί στα χέρια μας για διαμόρφωση των συσχετισμών για λύση.

Με βάση αυτό το σκεπτικό το ΔΣ του ΟΠΕΚ θέτει στα ακόλουθα στον δημόσιο διάλογο:

  1. Η ΕΕ με απόφαση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλόντ Γιούγκερ έχει ορίσει εκπρόσωπό του για στήριξη των προσπαθειών επίλυσης. Γιατί η κοινή γνώμη δεν είναι κοινωνός της δραστηριότητας που αναπτύσσει ο Βαν Νούφελ στα ζητήματα που σχετίζονται με τη συμβατότητα της λύσης με το κεκτημένο και τη συμμετοχή της επανενωμένης Κύπρου στους ευρωπαϊκούς θεσμούς;

  2. H EE έχει διαμορφώσει ένα πλέγμα σχέσεων με την Τουρκία που τώρα έχει αναζωογονηθεί. Με ποιο τρόπο η Λευκωσία αξιοποιεί τη νέα δυναμική που αναπτύσσεται για να εξυπηρετήσει ζωτικά συμφέροντά της στην προσπάθεια της επίλυσης; Ποιο είναι το περιεχόμενο των διασυνδέσεων που επιχειρεί για να ενισχύσει τις θέσεις της σε καίριες πτυχές της εντατικοποιημένης διαπραγμάτευσης για να ξεπεράσει τις διαφορετικές απόψεις;

  3. Οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού διατηρούν το καθιερωμένο πλαίσιο που όρισε ο ΟΗΕ. Η Κύπρος διαθέτει όμως και ισχυρές θεσμικές και πολιτικές δυνατότητες που απορρέουν από τη συμμετοχή της στις Συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα Συμβούλια Υπουργών Εξωτερικών. Γιατί η Κύπρος δεν επιχειρεί να θέσει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ την ουσία του Κυπριακού και να την διασυνδέσει με τις πολιτικές της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο;

  4. Οι ηγέτες των δύο Κοινοτήτων συγκλίνουν στην ιδέα για οργάνωση μιας πολυμερούς διάσκεψης για συζήτηση της πτυχής της ασφάλειας. Το ΔΣ του ΟΠΕΚ υποστηρίζει ότι η ΕΕ προσφέρει, μαζί με την ομπρέλα του ΟΗΕ, το κατεξοχήν πλαίσιο για την επίλυση του ζητήματος. Σε αυτό το ενδεχόμενο ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και ο ΓΓ του ΟΗΕ Μπα-κι Μουν μπορεί να προεδρεύσουν της πολυμερούς.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s