ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΟΠΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Στη διαχείριση του κυπριακού είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιούμε όλες τις θεσμικές ιδιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) στον διεθνή χώρο, με κορυφαία τη συμμετοχή της στην Ε.Ε., έτσι που η μεγαλύτερη ισχύς να μας δίνει περισσότερη αυτοπεποίθηση για να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες.

Για το ΔΣ του ΟΠΕΚ η Κυπριακή Δημοκρατία δεν κινδυνεύει από πρωτοβουλίες με ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Η Κυπριακή Δημοκρατία κινδυνεύει από όλους εκείνους και εκείνα που, εν ονόματι της προστασίας της, την εκθέτουν στη διεθνή πολιτική σκηνή, τη διπλωματία και τη διεθνή κοινή γνώμη, θέτοντας ερωτήματα ως προς τις επιδιώξεις μας. Όσα είναι ακατανόητα στη διεθνή πρακτική (όπως η συμμετοχή των δύο ηγετών σε ένα ανεπίσημο δείπνο στην Κωνσταντινούπολη), όσα δείχνουν ανασφάλεια και φόβο (όπως η για μέρες σιωπή στην πρόταση για βοήθεια από τους Τουρκοκυπρίους για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Σολέα), πρακτικά μικραίνουν την Κυπριακή Δημοκρατία και δημιουργούν αμφιβολίες για το πόσο κατανοούμε πώς λειτουργεί η ΕΕ και οι εταιρικές σχέσεις σήμερα.

Το ΔΣ του ΟΠΕΚ σημειώνει ότι κάτω από τα μεγάλα λόγια περί της προστασίας της ΚΔ εύκολα διαβάζει κανείς ιδιοτελή συντεχνιακά συμφέροντα και ευτελείς επιδιώξεις για διατήρηση κεκτημένων μέσα από τη συντήρηση του υπάρχοντος status quo.

Το ΔΣ του ΟΠΕΚ υπενθυμίζει ότι η ένταξή μας στην ΕΕ, όπως προνοεί η Συνθήκη Προσχώρησης του 2003, έγινε με όλα τα χαρακτηριστικά που διαθέτει ένα κράτος-μέλος. Σύμφωνα με την Πράξη Προσχώρησης, η κυβέρνηση εκπροσωπεί ολόκληρη την επικράτεια και δεν είναι φορέας των σκέψεων μόνο μιας κοινότητας.

Για το ΔΣ του ΟΠΕΚ το ζήτημα βρίσκεται στην κατανόηση της διάστασης της συμμετοχής μας στην ΕΕ και η αξιοποίηση της για να ασκήσουμε μεγάλη πολιτική, με στόχο την επίλυση του Κυπριακού. Είμαστε κράτος-μέλος, με όλες τις θεσμικές ιδιότητες κατοχυρωμένες. Αυτό θα πρέπει να σημαίνει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, πρωτοβουλίες μέσα στην ΕΕ που να ενισχύουν την προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού, μέσα από την ενεργητική κατανόηση του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος.

Το ΔΣ του ΟΠΕΚ εκτιμά ότι η λογική της περιχαράκωσης και του απομονωτισμού, για χάρη δήθεν της προστασίας του εθνικού συμφέροντος, φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα, ακόμη και για μεγάλα κράτη – πόσο μάλλον για μικρά. Το παράδειγμα της Βρετανίας θα πρέπει να μας γίνει μάθημα: η συνειδητή και συνεπής συμμετοχή στην Ε.Ε. ενδυναμώνει. Η παραγνώριση των ευρωπαϊκών και διεθνών κανόνων χειρισμού των ζητημάτων οδηγεί σε περιπέτειες και φέρνει αποτελέσματα αντίθετα από τα διακηρυσσόμενα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s