Το κυπριακο μετα την «τριμερη»

Σε συνεδρία του στις 27 Σεπτεμβρίου, το ΔΣ του ΟΠΕΚ συζήτησε σειρά θεμάτων που απασχολούν την κυπριακή κοινωνία. Αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, το ΔΣ του ΟΠΕΚ διαπιστώνει ότι,

  • Οι συνομιλίες ανάμεσα στους δύο ηγέτες έχουν καταλήξει σε εκτεταμένες συγκλίσεις, ικανές να οδηγήσουν σε ολοκληρωμένη συμφωνία επίλυσης του κυπριακού, μέσα από εντατικές συνομιλίες. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις μπορούν να ξεπεραστούν μέσα από μια νέα πολιτική, η οποία να δίνει προτεραιότητα στα ζωτικά συμφέροντα και των δύο πλευρών. Η εποχή της δυνατότητας να παραμένει ανοιχτή η θύρα του διαλόγου με «επιτυχίες» της μιας πλευράς σε βάρος της άλλης έχει παρέλθει.

  • Οι προσχηματικές συζητήσεις που αναφέρονται σε «χρονοδιαγράμματα και επιδιαιτησίες» το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να οδηγούν σε περιδίνηση της ελληνοκυπριακής κοινής γνώμης σε ανύπαρκτα διλήμματα και φαντασιακές νίκες. Το πλαίσιο για να προχωρήσουμε το θέτει η ίδια η φύση του κυπριακού: από την εισβολή και την κατοχή στην επίλυση και την εφαρμογή των θεμελιωδών ελευθεριών, το συντομότερο δυνατό σε ολόκληρο το νησί.

  • Η ΕΕ βρίσκεται στο τραπέζι των συνομιλιών ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Μέσα από την αξιοποίηση του κεκτημένου να δώσουμε βάθος και εγκυρότητα σε ένα λειτουργικό συμβιβασμό τον οποίο θα σφραγίσει η ίδια η ΕΕ στο πιο υψηλό επίπεδο. Η παρουσία του Βαν Νούφελ ως απεσταλμένου του προέδρου Γιούνκερ στις συνομιλίες, αποτελεί το κλειδί για λύσεις που θα υποστηρίζονται από την ευρωπαϊκή πρακτική και θα ενσωματώνουν το ενωμένο κράτος ως σύνολο στην κοινοτική πρακτική, σύφωνα με τις πρόνοιες του Πρωτοκόλλου 10 της Συμφωνίας Προσχώρησης της 14ης Απριλίου 2003. Ήδη η προσφορά της ΕΕ και προσωπικά του Βαν Νούφελ ήταν τεράστια. Χάρη σε αυτήν έχει αποφευχθεί το περιβόητο «πρωτογενές δίκαιο», που αποτελούσε διακηρυγμένο ύψιστο στόχο μας.

  • Οι εφήμερες νίκες αντέχουν μόνο για λίγο. Ύστερα έρχεται η πραγματικότητα και υποχρεώνει όλους να σκεφτούν το μέλλον της Κύπρου, την πιεστική ανάγκη να βγει η Κύπρος από τον φαύλο κύκλο της διαπραγμάτευσης με τον εαυτό μας, ως μια αναγκαία προϋπόθεση για να αλλάξουμε τα πράγματα. Και με ορθολογική σκέψη να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις. Αυτή η στιγμή είναι τώρα. Οι άλλες επιλογές διασφαλίζουν μόνο πρόσκαιρα πολιτικά κέρδη, σε βάρος μακροπρόθεσμα των συμφερόντων της κυπριακής κοινωνίας. Ο ΟΠΕΚ δεν πρόκειται ποτέ να συνταχθεί με λογικές καταδίκης του μέλλοντος της κυπριακής κοινωνίας, για χάρη οποιασδήποτε πολιτικής σκοπιμότητας.

Από το ΔΣ του ΟΠΕΚ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s