Η προοπτικη επιλυσης του Κυπριακου, η Ε.Ε. και το θεμα της ασφαλειας

Το ΔΣ του ΟΠΕΚ, σε έκτακτη συνεδρία του στις 17 Νοεμβρίου 2016, μελέτησε τις πρόσφατες εξελίξεις στις συνομιλίες στο Κυπριακό και κατέληξε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά μπορεί να προχωρήσει με αποφασιστικότητα στο τελικό στάδιο της διαπραγμάτευσης, με στόχο τη σύντομη κατάληξη σε συμφωνημένη λύση. Το ΔΣ του ΟΠΕΚ υπογραμμίζει ταυτόχρονα ότι κορυφαίος παράγοντας για τη δυναμική της παρούσας συγκυρίας και την κατάληξη σε συμφωνημένη λύση, είναι το σύγχρονο πλαίσιο που κατέκτησε η Κύπρος με τη συμμετοχή της στην ΕΕ. Η μέχρι τώρα ευρωπαϊκή συμβολή έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ευεργετική για αμοιβαία συμφέρουσες λύσεις στα ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή των κοινοτικών ελευθεριών, τη λειτουργικότητα της λύσης και τη διακυβέρνηση, καθώς και τη βιωσιμότητα της οικονομίας.

Στο μείζον ζήτημα της ασφάλειας, το ΔΣ του ΟΠΕΚ θεωρεί ότι η αναζήτηση λύσης μέσω της τρέχουσας διαδικασίας συνομιλιών θα διευκολυνθεί με την μετακίνηση της βάσης συζήτησης στο θέμα της ασφάλειας από τις συμφωνίες του 1960, προκειμένου να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες και στις ανησυχίες των δύο κοινοτήτων, όσο και στις σύγχρονες συνθήκες, της συμμετοχής της Κύπρου στην ΕΕ, την αστάθεια στην περιοχή κλπ.. Γι’ αυτό επαναλαμβάνει τις βασικές του εισηγήσεις:

1. Τόσο η επανάληψη του συστήματος του 1960, όσο και η πλήρης κατάργηση κάθε μορφής συστήματος ασφάλειας, ισοδυναμούν με μη λύση.

2. Το δικαίωμα μονομερούς επέμβασης, αντίκειται σε όλες τις συνθήκες πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η ΕΕ, από το 1957 έως σήμερα. Η κατάργησή του δικαιώματος μονομερούς επέμβασης, ιδιαίτερα της στρατιωτικής, θα πρέπει να βρίσκεται ψηλά στον κατάλογο προτεραιοτήτων της ελληνοκυπριακής πλευράς.

3. Η συμφωνία του ’60 χρειάζεται να αντικατασταθεί με μια νέα συνθήκη ασφάλειας, στην οποία θα αποκλείεται η χρήση ή η απειλή χρήσης βίας, με αξιοποίηση των Κεφαλαίων 6 και 7 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.

4. Η ΕΕ, και πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να επιβλέπει τη διαδικασία ειρήνευσης, ενώ το Συμβούλιο Υπουργών θα μπορεί να εποπτεύει την υλοποίηση της συμφωνίας.

5. Για ένα μεταβατικό διάστημα, ειδικό σώμα από στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις, υπό τον ΟΗΕ, μπορεί να εποπτεύει τις διαδικασίες αποχώρησης του τουρκικού στρατού, των «τουρκοκυπριακών στρατιωτικών δυνάμεων», και τις διαδικασίες αφοπλισμού της Εθνικής Φρουράς, στο συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, έχοντας εντολή κατευθείαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας να παρεμβαίνει σε περίπτωση που παρατηρηθεί ουσιώδης παραβίαση των συμφωνηθέντων.

6. Συμπληρωματικά, μπορεί να συμφωνηθεί ώστε να παραμείνει στο έδαφος της Κύπρου ένα στρατιωτικό τμήμα από την Ελλάδα και ένα από την Τουρκία, κατά το ανάλογο της ΕΛΔΥΚ (950 Έλληνες στρατιώτες) και της ΤΟΥΡΔΥΚ (650 Τούρκοι στρατιώτες). Τα δύο τμήματα θα «συντονίζονται» από επικεφαλής στρατιωτικό που θα ορίσει η ΕΕ. Στη συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνεται η πρόνοια του τερματισμού της παρουσίας αυτών των τμημάτων, μετά από καθορισμένο διάστημα.

7. Με δεδομένες τις ασύμμετρες απειλές, στο νέο κυπριακό Σύνταγμα θα πρέπει να γίνεται αναφορά στη Συνθήκη της Λισσαβόνας, και ειδικότερα στη «Ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής», που προβλέπει ότι «σε περίπτωση κατά την οποία κράτος-μέλος της ΕΕ δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα άλλα κράτη μέλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους».

Από το ΔΣ του ΟΠΕΚ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s