Στρατηγικη για τη διασυνδεση Κυπριακου και Ευρωτουρκικων σχεσεων

Το ΔΣ του ΟΠΕΚ θεωρεί ότι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες αποτελούν ισχυρή βάση για τη στρατηγική διασύνδεση της κατάληξης σε οριστική συμφωνία στο Κυπριακό στη διάσκεψη της Γενεύης με την περαιτέρω πρόοδο των σχέσεων Τουρκίας – ΕΕ. Η Λευκωσία χρειάζεται να αναπτύξει περαιτέρω διπλωματικές πρωτοβουλίες, ώστε μια ενδεχόμενη συμφωνία για την Κύπρο, ιδίως στην πτυχή της ασφάλειας και των εγγυήσεων, να συνδεθεί με την εξυπηρέτηση ευρύτερων ζωτικών συμφερόντων της ΕΕ στην Α. Μεσόγειο (Μεταναστευτικό, τρομοκρατία ISIS, ενέργεια), περιλαμβανομένης της αναθέρμανσης των σχέσεων Τουρκίας – ΕΕ.

Ειδικότερα το ΔΣ του ΟΠΕΚ εκτιμά ότι:

  • Η ομόφωνη στήριξη των «28» για θεσμική συμμετοχή της ΕΕ στη διεθνή διάσκεψη της Γενεύης στο πιο υψηλό επίπεδο (Γιούνκερ, Τουσκ, Μογκερίνι) δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διαπραγμάτευση των πιο κρίσιμων πτυχών του Κυπριακού και επισφράγιση μιας ενδεχόμενης συμφωνίας με βάση το σύγχρονο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

  • Ιδιαίτερα στην πτυχή της ασφάλειας, η Λευκωσία χρειάζεται να αναπτύξει περαιτέρω ευρηματικές πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την προσπάθεια για την κατάργηση του δικαιώματος μονομερούς ή πολυμερούς επέμβασης που προκύπτει από το Σύνταγμα του ’60 και την οικόδόμηση ενός συστήματος ασφαλείας με κύριους παίκτες τον ΟΗΕ και την ΕΕ.

  • Οι πρωτοβουλίες αποκτούν νέο περιεχόμενο από τη στιγμή που έχουν γνώμονα το πλέγμα των κοινών ευρωπαϊκών συμφερόντων για τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η σταδιακή ενεργοποίηση των σχέσεων Τουρκίας – ΕΕ, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης κατάληξης σε αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία στη Γενεύη.

Το ΔΣ του ΟΠΕΚ θεωρεί ότι η ΕΕ προσφέρει εφικτές εγγυήσεις για την ασφάλεια της επανενωμένης Κύπρου και ο ρόλος της χρειάζεται να αξιοποιηθεί και να αποτυπωθεί στα κείμενα της συμφωνημένης λύσης. Στα ζητήματα ασφάλειας και εγγυήσεων η ΕΕ έχει τη θεσμική και πολιτική ικανότητα:

  • Να θέσει υπό εποπτεία και παρακολούθηση την εφαρμογή της συμφωνίας επίλυσης από την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

  • Να συμμετάσχει στην πολυεθνική δύναμη που θα αναπτυχθεί υπό τον ΟΗΕ με εντολή τήρησης των κειμένων που θα συμφωνηθούν.

  • Να διακηρύξει την ετοιμότητά της για ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής που προβλέπει η Συνθήκη της Λισσαβόνας, με παράλληλη καταγραφή της στο νέο κυπριακό ομοσπονδιακό σύνταγμα.

Το ΔΣ του ΟΠΕΚ σημειώνει ότι η ΕΕ θα σφραγίσει τη συμβατότητα της λύσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα προσφέρει ολοκληρωμένο πακέτο εργαλείων και ρυθμίσεων για την επέκταση του ευρωπαϊκού κεκτημένου (Πρωτόκολλο 10 της Συνθήκης Προσχώρησης του 2003), μέσα από την οργάνωση της ισορροπημένης ανάπτυξης και τη συμμετοχή στην Ευρωζώνη.

Από το ΔΣ του ΟΠΕΚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s