Εισηγηση για το προσωπο του νέου Επιτροπου Διοικησεως

ο ΔΣ του ΟΠΕΚ θεωρεί ότι η επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει τη θέση του Επιτρόπου Διοικήσεως δεν είναι μια απόφαση που μπορεί να ληφθεί με προχειρότητα, αλλά αποτελεί ένα κρίσιμης σημασίας πολιτικό ζήτημα.

Για τον ΟΠΕΚ καθοδηγητικές αρχές για την επιλογή του προσώπου θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτελούν οι σαφείς στόχοι τους οποίους επιδίωξε να υπηρετήσει η ΕΕ καθιερώνοντας τον θεσμό του Συνηγόρου του Πολίτη:

  1. Να ενδυναμώσει τη θέση του πολίτη μέσα στο σύγχρονο κράτος, να κατοχυρώσει και να διευρύνει τα ατομικά του δικαιώματα.

  2. Να παρέχει στον πολίτη το αναγκαίο υλικό που θα τον υποστηρίζει στη μάχη κατά της αυθαιρεσίας ή της κακοδιοίκησης που ενδέχεται να προκύπτει από αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει η κρατική μηχανή.

  3. Να προστατεύει, να ενισχύει και να προάγει το κράτος δικαίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, καθίσταται προφανές ότι ο θεσμός του Επιτρόπου Διοικήσεως δεν αποτελεί προέκταση της δημόσιας υπηρεσίας. Αντίθετα, είναι ένα πολύ χρήσιμο αντίβαρο στις τυχόν αυθαιρεσίες της, είναι μια κατάκτηση του ευρωπαίου πολίτη. Επομένως, ο θεσμός αυτός υπονομεύεται εκ των προτέρων, εάν τα κριτήρια και οι διαδικασίες επιλογής του επικεφαλής είτε υπακούουν σε κομματικές προτεραιότητες, είτε υπηρετούν προσωπικές λογικές, διευθετήσεις, ή συναλλαγές.

Το ΔΣ του ΟΠΕΚ εκτιμά ότι απαιτείται τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων, του γράμματος και του πνεύματός τους: Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επιλεγεί ως νέος Επίτροπος Διοικήσεως ένα πρόσωπο ευρείας αποδοχής, το οποίο να έχει αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου, και το οποίο να διακρίνεται από το κύρος και την ευρωπαϊκή εμπειρία του. Ένα πρόσωπο που πληροί αυτές τις προϋποθέσεις είναι ο Άριστος Τσιάρτας. Από την κοινωνία θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό και σεβαστό ένα οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, νοουμένου ότι διαθέτει συγκρίσιμα προσόντα στους τρεις αυτούς τομείς.

Από το ΔΣ του ΟΠΕΚ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s