ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΚΥΠΡΟ

Σκέψεις πάνω σε ένα παλιό, επίμονο πρόβλημα

Σώτος Σιακίδης, PhD στη Φιλοσοφία
Φεβρουάριος 2018

 imageedit_2_9959302939

Οι σχέσεις κράτους και εκκλησίας στην Κύπρο – οι ρόλοι των δύο θεσμών, οι αμοιβαίες υποχρεώσεις και δικαιώματα τους, τα θεμιτά όρια της δράσης του καθενός από αυτούς – αποτελούν ένα πολυσυζητημένο και άκρως αμφιλεγόμενο ζήτημα. Από καταβολής της Κυπριακής Δημοκρατίας, και με φόντο τον μακραίωνο εθναρχικό ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το θέμα βρίσκεται πολύ συχνά στο προσκήνιο της δημόσιας ζωής, αποτελώντας πολλές φορές αντικείμενο σφοδρών αντιπαραθέσεων. Αυτό συμβαίνει με ιδιαίτερη οξύτητα τα τελευταία χρόνια, και κυρίως με αφορμή δηλώσεις και ενέργειες του σημερινού προκαθημένου της εκκλησίας, τις οποίες όλο και πιο μεγάλα τμήματα της κυπριακής κοινωνίας κρίνουν ως υπερβαίνουσες τα όρια του θεμιτού.  

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟ PDF

49a678dc-f157-484d-80db-09e4b1e62909

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s