ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Journalism

Ένα ευνομούμενο κράτος δεν χτίζεται μόνο με τις εκλογικές διαδικασίες

Το ΔΣ του ΟΠΕΚ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα φαινόμενα που αναπτύσσονται στην πολιτεία μας με αφορμή το θέμα της δημοσιοποίησης μηνυμάτων στελέχους της Γενικής Εισαγγελίας, και επισημαίνει σχετικά τα ακόλουθα:

  1. Η ελευθερία του Τύπου είναι θεμελιώδης αρχή και κριτήριο κατάκτησης της Δημοκρατίας σε μια κοινωνία. Η ελευθερία αυτή μπορεί να περιορίζεται σε μια μη ευνομούμενη χώρα μέσα από διαδικασίες άμεσης ή έμμεσης λογοκρισίας, αλλά και μέσα από την άσκηση πίεσης στους δημοσιογράφους, με τη χρήση νομικών ή άλλων προσχημάτων.
  2. Το γεγονός ότι δεκάδες δημοσιογράφοι των έντυπων μέσων της Κύπρου σύρονται σε ανακρίσεις επειδή αναδημοσίευσαν ή απλώς σχολίασαν ηλεκτρονικά μηνύματα που είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου και άσκηση ψυχολογικής – τουλάχιστον – πίεσης σε λειτουργούς των ΜΜΕ.
  3. Το ζήτημα αποκτά ακόμη πιο ανησυχητικές διαστάσεις από τη στιγμή που αποκαλύπτεται ότι πρόκειται για το αποτέλεσμα προσωπικών εμπαθειών λειτουργών της πολιτείας, ή υποδείξεων των αρχών ξένης χώρας, ή και τα δύο.

Το ΔΣ του ΟΠΕΚ θεωρεί επείγουσας ανάγκης την εκ μέρους του πολιτικού κόσμου σαφή τοποθέτηση υπέρ της ελευθερίας του Τύπου και της αποφυγής άσκησης πίεσης προς τους λειτουργούς του. Καλεί τα πολιτικά κόμματα να μην υποτιμήσουν τη σημασία του θέματος, είτε εξαιτίας ιδιοτελών υπολογισμών, είτε λόγω διασυνδέσεων με πρόσωπα και δυνάμεις. Καλεί τέλος τους ανεξάρτητους αξιωματούχους του κράτους να συνειδητοποιήσουν πως ακριβώς το γεγονός ότι εκπροσωπούν ανεξάρτητους θεσμούς τους υποχρεώνει να είναι διπλά προσεχτικοί, να είναι και να φαίνονται ανιδιοτελείς και ακέραιοι. Όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι ένας απλός πολίτης είναι εμπαθής, ιδιοτελής ή μεροληπτικός, αυτό είναι κάτι δυσάρεστο και κατακριτέο. Όταν αυτές οι υποψίες βαραίνουν αξιωματούχους του κράτους, αυτό είναι ολέθριο.

 

Από το ΔΣ του ΟΠΕΚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s