ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΤ

cache_1500x3000_Analog_medium_415996_201972_1772017

Υπό το φως των εξελίξεων στο θέμα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, μετά από σχετική συζήτηση το ΔΣ του ΟΠΕΚ κατέληξε στα πιο κάτω συμπεράσματα και εισηγήσεις:

  1. Πέντε χρόνια μετά τον Μάρτιο του 2013, το πρόβλημα των ΜΕΔ δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από τις τράπεζες και την πολιτεία, με αποτέλεσμα να απειλεί σήμερα την ίδια την κυπριακή οικονομία.
  2. Το 44,5% των τραπεζικών δανείων (21,5 δις ευρώ) παραμένουν μη εξυπηρετούμενα, παρατηρείται δε σημαντική κόπωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης δανείων. Το 47% των ΜΕΔ θεωρούνται ήδη από τις τράπεζες ως «τερματισθέντα», και θα ακολουθήσουν τη δικαστική οδό.
  3. Κάθε σύγχρονη οικονομία χρειάζεται ένα ισχυρό και υγιές τραπεζικό σύστημα. Την εξυγίανση, όμως, του κυπριακού τραπεζικού συστήματος δεν μπορούν και δεν πρέπει να επωμιστούν οι πολίτες. Ήδη, οι φορολογούμενοι πολίτες έχουν ενισχύσει τον τραπεζικό τομέα (Λαϊκή Τράπεζα και Συνεργατισμός) με πέραν των 3,5 δις ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 20% του δημοσίου χρέους. Αυτό έγινε σε βάρος της κοινωνικής συνοχής, της ανάπτυξης, και του κοινωνικού κράτους (υγεία, παιδεία, κλπ.).
  4. Προεκλογικές και μετεκλογικές υποσχέσεις για κούρεμα δανείων, ταμεία αποζημίωσης ή ακόμα και δημιουργία οργανισμού διαχείρισης ΜΕΔ με ισχυρή κρατική συμμετοχή, είναι μη ρεαλιστικές.
  5. Η πρόσφατη ανακοίνωση διαδικασίας πώλησης της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας είναι δυνατόν  να καταλήξει στην πώληση του υγιούς κομματιού της ΣΚΤ  και να αφήνει το τμήμα που αφορά τα  ΜΕΔ ως εκκρεμότητα, η οποία θα φορτωθεί τελικά στο κράτος και στους φορολογούμενους.

 

Κάτω από αυτά τα δεδομένα,  το ΔΣ του ΟΠΕΚ θεωρεί ότι:

  1. Η αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ αφορά τις τράπεζες και τους δανειολήπτες,  στο πλαίσιο της ιδιωτικής σύμβασης που συνομολογήθηκε μεταξύ των δύο μερών.
  2. Ειδικά για τα επιχειρηματικά δάνεια, τα δάνεια μεγάλων αναπτύξεων, τα δάνεια για μεγάλες κατοικίες (έστω και αν εμπίπτουν στην κατηγορία «πρώτη κατοικία»), δάνεια αγοράς εξοχικών κατοικιών, καταναλωτικά δάνεια, είναι αδιανόητο να ζητείται από την πολιτεία να συμμετάσχει στη κοινωνικοποίηση τους, ως μέτρο θεραπείας.
  3. Η υποχρέωση της πολιτείας για τις πιο πάνω κατηγορίες δανείων είναι ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο ταχείας  ρύθμισης, ή εκδίκασης εάν απαιτείται.
  4. Μια δίκαιη κοινωνική πολιτική θα πρέπει, οργανωμένα και στη βάση αυστηρών και επαληθευμένων κριτηρίων, να στηρίξει μόνο την πρώτη κατοικία. Αυτά τα κριτήρια πρέπει να είναι συγκεκριμένα και μετρήσιμα, λαμβάνοντας υπόψη για παράδειγμα την αξία και το εμβαδό, τα περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη και τα εισοδήματα αυτού και της οικογένειας του.

 

Από το ΔΣ του ΟΠΕΚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s