ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η συμφωνία για τον Συνεργατισμό και άλλες αποφάσεις προκαλούν ανασφάλεια στην κοινωνία για τις προοπτικές

Το ΔΣ του ΟΠΕΚ εκφράζει την ανησυχία του για τους χειρισμούς και τις αποφάσεις σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την Οικονομία. Το πιο πρόσφατο ζήτημα που έτυχε χειρισμού ήταν η πώληση του υγιούς τμήματος της ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα. Το ΔΣ παρατηρεί τα εξής:

  1. Το συνολικό κόστος για τους φορολογούμενους πολίτες από τη διαχείριση του Συνεργατισμού και τη συμφωνία πιθανόν τελικά να υπερβεί τα 5 δις, δηλαδή το 25% του ΑΕΠ. Αυτά τα δισεκατομμύρια θα μπορούσαν να επενδυθούν για το παραγωγικό όφελος της Κυπριακής οικονομίας, και συνεπώς της Κυπριακής κοινωνίας. Είναι προφανές ότι το κόστος για τον φορολογούμενο θα ήταν πολύ μικρότερο, εάν γινόταν ουσιαστική μεταρρύθμιση του Συνεργατισμού έστω και πριν από ένα χρόνο. Όμως, τίθεται και το ερώτημα γιατί χρειάστηκε το δημόσιο να δώσει τόσα «δώρα» στην Ελληνική Τράπεζα για να αγοράσει ένα καλό χαρτοφυλάκιο; Γιατί χρειάστηκε να δοθεί αυτή η τεράστια εγγύηση (Asset Protection Scheme) για μέρος του χαρτοφυλακίου που πωλήθηκε;  Εάν τα δάνεια αυτά είναι πιο υψηλού κινδύνου, τότε θα έπρεπε να είχαν και πιο υψηλό επιτόκιο.  Και εάν δεν είχαν πιο υψηλό επιτόκιο, γιατί ο Συνεργατισμός έδινε ή ρύθμιζε τέτοια δάνεια;
  2. Οι συστημικές τράπεζες περιορίζονται πλέον σε δύο, πράγμα το οποίο δεν διευκολύνει μακροπρόθεσμα τη δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.
  3. Το πρόβλημα με τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια παραμένει ανοιχτό. Το ποσό των 7 δις παραμένει στα χέρια του κράτους, και το κόστος θα κληθούν να το αναλάβουν οι πολίτες που δεν έχουν ή εξυπηρετούν κανονικά τα δάνειά τους, πράγμα εντελώς απαράδεκτο.
  4. Τα προβλήματα με τον Συνεργατισμό ξεκίνησαν πριν από τουλάχιστον 20 χρόνια. Και γι’ αυτό φέρει ευθύνη το σύνολο του πολιτικού συστήματος, που δεν αντιμετώπισε τα προβλήματα έγκαιρα. Ειδικότερες ευθύνες, έστω και έμμεσες, φέρουν τα κόμματα εξουσίας, των οποίων μέλη και στελέχη διαχειρίζονταν τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα στο παρελθόν, και στα οποία η κακοδιαχείριση και οι ατασθαλίες ήταν ο κανόνας. Όμως, η κυβέρνηση φέρει βαρύτατες ευθύνες, αφού είχε αποκλειστικά στα χέρια της τη ΣΚΤ τα τελευταία πέντε χρόνια. Είχε δηλαδή τον άμεσο έλεγχο και εποπτεία. Και φέρει ευθύνη για το αποτέλεσμα, επειδή (α) για πέντε χρόνια έδινε στην κοινωνία λανθασμένη εικόνα για την κατάσταση και το μέλλον του Συνεργατισμού, (β) διαχειρίστηκε το θέμα της διοίκησης με καθαρά κομματικούς όρους, εντελώς ανεξάρτητους από κριτήρια ικανότητας, και (γ) επέλεξε για μεγάλο χρονικό διάστημα την απραξία, ώστε τα αδιέξοδα να δημιουργήσουν συνθήκες μονοδρόμου στις αποφάσεις της.
  5. Οι υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν έτυχαν της απαραίτητης προσοχής. Αν υιοθετούνταν έγκαιρα, η κατάληξη θα ήταν πιθανότατα διαφορετική.
  6. Οι συνολικοί χειρισμοί και η κατάληξη του θέματος της ΣΚΤ ανέδειξε και ένα άλλο ζήτημα: Οι εποπτικοί μηχανισμοί δεν λειτουργούν επαρκώς. Η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει άμεσα να αναβαθμίσει τον εποπτικό και ελεγκτικό της ρόλο, γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα. Η μη τήρηση οδηγιών από τις τράπεζες, η καταστρατήγηση ακόμη και δικών τους κανονισμών, θα πρέπει να σταματήσουν άμεσα, πριν οδηγηθούμε σε νέα τραπεζική κρίση. Ανάλογη σπουδή θα πρέπει να επιδειχθεί και από τον Γενικό Εισαγγελέα, ιδιαίτερα αναφορικά με εκκρεμούσες σχετικές αγωγές, των οποίων η εκδίκαση θα μπορούσε να συμβάλει στο να ξεκαθαρίσει – με τον ένα ή τον άλλο τρόπο – το τοπίο στη λειτουργία των τραπεζών.

Το ΔΣ του ΟΠΕΚ θεωρεί ότι ο χειρισμός του Συνεργατισμού και η κατάσταση του τραπεζικού συστήματος γενικότερα γίνονται ακόμη πιο ανησυχητικά από τη στιγμή που μια σειρά από άλλες αποφάσεις στα οικονομικά ζητήματα υστερούν σε δημιουργικό ορθολογισμό. Το ΔΣ πιστεύει ότι επείγει η υιοθέτηση ενός πλαισίου σταθεροποίησης, συνδυασμένης με ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη, με ενίσχυση των πιο αδύναμων τμημάτων της κοινωνίας μας. Αυτό το πλαίσιο θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει:

(α) Αξιοποίηση των ευκαιριών που η συμμετοχή μας στην ΕΕ παρέχει: ευρωπαϊκά προγράμματα, πλήρης συμμετοχή στα διαρθρωτικά ταμεία και τις περιφερειακές πολιτικές, με στόχο τη μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού αποτελέσματος.

(β) Ουσιαστική αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα, ώστε να αλλάξουν οι συνθήκες λειτουργίας του, με την τεχνολογική αναβάθμισή του και με την εισαγωγή νέων μορφών αξιόπιστης αξιολόγησης των λειτουργών του. Η πρόσφατη συμφωνία για μερική και σταδιακή άρση των αποκοπών των δημοσίων υπαλλήλων θα έπρεπε να συνδυαστεί με ριζικές αλλαγές στη διάρθρωση του δημόσιου τομέα, προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού. Αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα, έστω και εκ των υστέρων.

(γ) Ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων στους τομείς των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας, με έμφαση στις νέες μορφές απασχόλησης. Επείγει ο απεγκλωβισμός της προοπτικής ανάπτυξης από τον σχεδόν αποκλειστικό προσανατολισμό σε παραδοσιακούς και μη εξασφαλισμένους μακροπρόθεσμα τομείς (κατασκευαστικός, λογιστικές υπηρεσίες, πώληση υπηκοοτήτων κλπ.). Ακόμη και οι επενδύσεις στον τουριστικό τομέα θα πρέπει να είναι προσεκτικές. Τα τελευταία χρόνια δαπανήθηκαν πολλά εκατομμύρια για τη χρηματοδότηση αύξησης κλινών, εν όψει της εισροής Ρώσων τουριστών. Αυτή η επένδυση είναι σήμερα μετέωρη, μετά την επιστροφή του ρεύματος τουριστών στην Τουρκία.

(δ) Δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για προσέλκυση ξένων επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, με μείωση της γραφειοκρατίας και  με πλήρη ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας.

(ε) Παράλληλα με την ενίσχυση των εισοδημάτων των χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων, η Πολιτεία θα πρέπει να μεριμνήσει για την αύξηση του «κοινωνικού μισθού»: Η ισοτιμία μεταξύ των πολιτών, προς όφελος όλων, ενισχύεται μέσα από πολιτικές που παρέχουν αξιόπιστες υπηρεσίες στην υγεία, στην εκπαίδευση, στις συγκοινωνίες κλπ.

Η ανάπτυξη αυξάνει την απασχόληση και αυτή με τη σειρά της δίνει, σε κράτη όπως η Κύπρος, τις πιο κατάλληλες ευκαιρίες για να προωθήσουν την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών τους στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Από το ΔΣ του ΟΠΕΚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s