«ΛΥΣΗ ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ» ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

iepslkefkjgit

Το ΔΣ του ΟΠΕΚ εκφράζει την πεποίθηση ότι είναι εντελώς ανεδαφικές οι ανεπίσημες συζητήσεις που βασίζονται σε θεωρίες και σενάρια για «λύση δύο κρατών».

Η Συνθήκη Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 (Πρωτόκολλο 10) προνοεί «ένταξη όλης της επικράτειας της Κύπρου στην ΕΕ, με εφαρμογή του κεκτημένου στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Κυβέρνηση, με αναστολή εφαρμογής του κεκτημένου στις περιοχές στις οποίες η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο». Η Συνθήκη αναφέρει ότι «σε περίπτωση λύσης, η αναστολή θα αρθεί, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου, στη βάση σχετικής πρότασης της Επιτροπής. Επιθυμία της ΕΕ είναι η Προσχώρηση να ωφελήσει όλους τους πολίτες της Κύπρου και να προωθήσει την εσωτερική ειρήνη και συμφιλίωση».

Επισημαίνεται συναφώς ότι η Κύπρος συμμετέχει νομικά ολόκληρη στην ΕΕ και το θεσμικό πλαίσιό της δεν παρέχει σε κανένα μεμονωμένο  κράτος το δικαίωμα της επαναδιαπραγμάτευσης. Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που η Συνθήκη αφορούσε την προσχώρηση δέκα κρατών, και όχι μόνο της Κύπρου.

Επομένως, κάθε σκέψη να εγκαταλειφθεί ο στόχος για Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, να αλλάξουμε δηλαδή τη βάση της επιδιωκόμενης λύσης στο Κυπριακό, θα οδηγήσει σε αμφισβήτηση της βάσης της ένταξης στην ΕΕ, όπως την οικοδόμησε η Συνθήκη Προσχώρησης. Θα δώσει επιχειρήματα για να αμφισβητηθεί το πολιτικό και νομικό πλαίσιο που έθεσε το Πρωτόκολλο 10.

Κανένα θεσμικό όργανο στην ΕΕ δεν θα επιτρέψει την αλλοίωση του κεκτημένου της ένταξης των δέκα χωρών το 2004. Αν παρ’ ελπίδα η Κύπρος επιδιώξει οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει το νομικό πλαίσιο, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να της επιτραπεί, αφού κάτι τέτοιο θα προκαλούσε πρωτόγνωρους τριγμούς στο ευρωπαϊκό σύστημα. Από την άλλη, τυχόν εκ μέρους μας αμφισβήτηση της Συνθήκης Προσχώρησης θα οδηγήσει την Επιτροπή και κράτη-μέλη να θέσουν το ζήτημα μιας διαπραγμάτευσης από την αρχή με τις «οντότητες» που θα προκύψουν από μια ενδεχόμενη διευθέτηση του τύπου  «δύο κράτη δίπλα δίπλα».

Ο ΟΠΕΚ έχει καταγράψει μια πολύ σημαντική συμμετοχή στη μάχη για την ένταξη στην ΕΕ και στη συνέχεια στην ευρωζώνη. Ο ΟΠΕΚ στηρίζει το ευρωπαϊκό εγχείρημα, όπως υποστήριξε σταθερά τη στρατηγική του Γ. Κρανιδιώτη να καταστήσουμε την ΕΕ «καταλύτη της λύσης». Γι’ αυτό, το ΔΣ θεωρεί επιπόλαιες τις σκέψεις για «δύο κράτη», αφού εκτός των άλλων, κάτι τέτοιο περικλείει τον κίνδυνο της αποσταθεροποίησης της ίδιας της συμμετοχής μας στην ΕΕ, όπως την κατακτήσαμε την 1η Μαΐου 2004.

Από το ΔΣ του ΟΠΕΚ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s