Για τον ΟΠΕΚ

 Σχετικά με εμάς

Ο ΟΠΕΚ (Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας) επιδιώκει την ανάπτυξη του διαλόγου γύρω από τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας, των διαφόρων πτυχών της ευρωπαϊκής ενοποίησης, του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης, της φιλελευθεροποίησης της οικονομίας , της παιδείας μέσα στο νέο περιβάλλον, των νέων τεχνολογιών, της οικολογίας. Κατά κύριο λόγο δραστηριοποιείται στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών καθιερώνοντας ένα ανοικτό, διαφανή και πολυφωνικό διάλογο.

Το προφίλ του ΟΠΕΚ

Ο ΟΠΕΚ (Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας) επιδιώκει την ανάπτυξη του διαλόγου γύρω από τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας, των διαφόρων πτυχών της ευρωπαϊκής ενοποίησης, του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης, της φιλελευθεροποίησης της οικονομίας , της παιδείας μέσα στο νέο περιβάλλον, των νέων τεχνολογιών, της οικολογίας. Κατά κύριο λόγο δραστηριοποιείται στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών καθιερώνοντας ένα ανοικτό, διαφανή και πολυφωνικό διάλογο.

• Απώτερος σκοπός του είναι η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, πολιτική που προωθεί ενεργά η Ευρωπαϊκή Ένωση καλώντας όλα τα κράτη μέλη και όλους τους φορείς της να την στηρίξουν και να την ενθαρρύνουν. Στην σημερινή κοινωνία της γνώσης και της τεχνολογίας, της παγκοσμιοποίησης και της πολύ-πολιτισμικότητας απαιτείται όπως οι πολίτες έχουν την αναγκαία πληροφόρηση για να μπορούν να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις και να μετέχουν ενεργά στις διάφορες πολιτικές και κοινωνικές διαδικασίες που αφορούν το μέλλον τους.

• Βασικό εργαλείο των δραστηριοτήτων του είναι οι δημόσιες συζητήσεις και εκδηλώσεις γύρω από επίκαιρα θέματα προβληματισμού της κοινωνίας. Προωθούμε, έτσι, τη συμμετοχή του πολίτη στη διαμόρφωση του πολιτικού και κοινωνικού γίγνεσθαι.

• Ο ΟΠΕΚ με τη δράση του συμβάλλει στο να ξεπεράσουμε αγκυλώσεις του παρελθόντος, επιδιώκουμε να είμαστε ένας όμιλος πρωτοπορίας, αναζητήσεων και συνεπούς προσπάθειας για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας μας Οι έννοιες ορθολογισμός, αλληλεγγύη, κοινωνική κινητοποίηση, τεκμηρίωση , εφικτές δράσεις, είναι μερικές από αυτές που καταθέσαμε στο δημόσιο διάλογο. Η ανοικτή, δημιουργική , ισχυρή κοινωνία, μια κοινωνία πολιτών είναι ο θεμελιώδης στόχος μας.

• Ο ΟΠΕΚ διατηρεί ανοικτές γέφυρες επικοινωνίας με ανάλογους οργανισμούς αλλά και με επιστημονικά και ακαδημαϊκά κέντρα ερευνών του εξωτερικού.

• Προωθεί με συστηματικό τρόπο τη συνεργασία με άλλες Ελληνοκυπριακές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Τουρκοκυπριακές κινήσεις της κοινωνίας των πολιτών, με συνδικαλιστικές ενώσεις, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλους οργανωμένους φορείς και πολιτικά κόμματα.

• Επιδιώκει με παρεμβάσεις στο χώρο των ΜΜΕ, να καταγράφονται σε πιο μαζικό επίπεδο ιδέες και προτάσεις για τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία αλλά και για να κατατίθεται πιο αποτελεσματικά η ταυτότητα του Ομίλου.

• Έχει καθιερώσει το ετήσιο Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας «Γιάννος Κρανιδιώτης» για να τιμήσει τον άνθρωπο και πολιτικό Γιάννο Κρανιδιώτη που έθεσε τα θεμέλια για την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου και προκάλεσε έτσι την ιστορική κίνηση ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να εντάξει το δικό της πεπρωμένο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Στον τομέα των εκδόσεων έχει να δείξει αξιόλογο έργο.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s