ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΠΕΚ-21052019-ΛΑΡΝΑΚΑ.jpg

Advertisements

Πλαισιο αρχων, θεσεων και προτασεων του ΟΠΕΚ για την υγεια και ενα εθνικο συστημα υγειας – ΓεΣΥ

OPEK LOGO

Πλαίσιο αρχών, θέσεων και προτάσεων του ΟΠΕΚ για

την υγεία και ένα εθνικό σύστημα υγείας – ΓεΣΥ

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει ως στόχο του 2019 και των επόμενων ετών την καθολική κάλυψη υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα και στην πρόληψη. Μάλιστα, όλα τα κράτη μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχουν συμφωνήσει να εντείνουν τις προσπάθειες επίτευξης της Καθολικής Κάλυψης Υγείας έως το 2030, στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στην Κύπρο, αυτή τη στιγμή και με αφορμή την έναρξη ενός Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), κάποιοι πολιτικοί και σώματα επαγγελματιών υγείας, δυστυχώς, απορρίπτουν οποιαδήποτε καθολική κάλυψη υγείας. Ως αποτέλεσμα αυτού, ξεκίνησαν τη δημιουργία ενός δεύτερου ΓεΣΥ από μόνοι τους. Στη βάση της διαφωνίας των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και γιατρών με τον ΟΚΥΠΥ και ΟΑΥ, παρατηρήσαμε μιαν απαξίωση και υποτίμηση της παρεχόμενης φροντίδας των δημόσιων νοσηλευτηρίων του κράτους. Επιπρόσθετα, ο τρόπος διάχυσης στα ΜΜΕ της όλης σύγκρουσης των πιο πάνω πλευρών, καθώς και της επικοινωνιακής τακτικής της κυβέρνησης του είδους «διαίρει και βασίλευε», εκτός του ότι πολλά ερωτήματα για το μέλλον του ΓεΣΥ παραμένουν αναπάντητα, δημιουργήθηκε επιπλέον, τεράστιο άγχος στην κοινωνία για το ποιους γιατρούς μπορούν να εμπιστευτούν. Οι πολίτες αισθάνονται ανασφάλεια για την ποιότητα της φροντίδας που πρόκειται να λαμβάνουν, ενώ ξεκίνησαν ήδη να πληρώνουν.

Γενικό σχέδιο Υγείας μόνο τα κράτη μπορούν να δημιουργήσουν. Η ανακοίνωση δημιουργίας ενός δεύτερου ΓεΣΥ – Πλατφόρμα Ιδιωτικής Ιατρικής, «ως τετελεσμένου», από μεγάλη μερίδα των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και ιδιωτών γιατρών σκοπεύει να διεμβολίσει το ΓΕΣΥ στοχεύοντας να  παρατείνει τα προβλήματα ενδονοσοκομειακής φροντίδας που παρατηρούνται ήδη, με τις τεράστιες λίστες αναμονής, μιας και οι κλίνες δεν φαίνεται να είναι αρκετές με βάση τους αριθμούς των υποψήφιων ασθενών. Πρακτικά, τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια επιθυμούν να εισάγουν μια μορφή πολυασφαλιστικού ΓεΣΥ από την πίσω πόρτα, και το οποίο εν πάσει περιπτωση για να λειτουργήσει ως ΓεΣΥ προϋποθέτει την υιοθέτηση του απο το κράτος. Ο ΟΠΕΚ θεωρεί ότι η άρνηση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων να ενταχθούν στο ΓεΣΥ χρήζει άμεσης αντιμετώπισης από τον ΟΑΥ και ΟΚΥΠΥ μέσω περαιτέρω εντατικοποίησης των διαδικασιών εφαρμογής/προβολής του προγράμματος αλλα και διαπραγματεύσεων με αυτούς που ενδιαφέρονται πραγματικά να ενταχθούν στο συμφωνημένο/θεσμοθετημένο από την πολιτεία ΓΕΣΥ. Στόχος η  εξεύρεση ουσιαστικής λύσης, η οποία δεν θα ενθαρρύνει σε καμία περίπτωση τη δημιουργία ενός πολυασφαλιστικού μοντέλου.

Η υγεία είναι  η προϋπόθεση της οικονομικής ευημερίας ενός λαού. Η υγεία των ανθρώπων επηρεάζει κατά κύριο λόγο το προσδόκιμο ζωής ενός πληθυσμού, καθώς και την οικονομία μιας χώρας, σε ότι αφορά την παραγωγικότητα, την προσφορά εργασίας, το ανθρώπινο κεφάλαιο, και τις κρατικές δαπάνες. Ο ΟΠΕΚ θεωρεί ότι η ποιότητα και ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην παρεχομένη φροντίδα είναι ο σημαντικότερος λίθος ενός συστήματος υγείας. Για αυτό και πιο κάτω καταγράφονται τα σημεία που οφείλει ένα ευρωπαϊκό κράτος να υιοθετήσει για να υλοποιήσει ένα εθνικό καθολικό θεσμοθετημένο κοινωνικό σύστημα υγείας που θα λειτουργεί στη βάση της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης και ποιότητας στην υγεία.

 • Την διαμόρφωση ενός συστήματος υγείας το οποίο θα εξασφαλίζει ότι το κόστος της υγείας είναι αντίστοιχο της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με συντρέχουσες αξιολογήσεις της βιωσιμότητας και της εφαρμογής του, στοχεύοντας σε υψηλής ποιότητας παρεχόμενη φροντίδα για όλον τον πληθυσμό της Κύπρου.

 • Ο κρατικός προϋπολογισμός στο τομέα της υγείας πρέπει και οφείλει να είναι υψηλός (γιαυτό απαιτήται η συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως), εξασφαλίζοντας έτσι το πλαίσιο πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, το οποίο στοχεύει στην επένδυση στην υγεία, ώστε να διαχειριστούμε τις σύγχρονες προκλήσεις (όπως αυτήν του γηράσκοντας πληθυσμού, την αύξηση των χρόνιων ασθενειών, τη μεγαλύτερη απαίτηση για φροντίδα, και τα υψηλά έξοδα που σχετίζονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας στο χώρο της υγείας). Η Κύπρος, συγκριτικά με την πλειονότητα των υπολοίπων χωρών έχει τις χαμηλότερες δαπάνες στην υγεία (το 2015 διέθεσε 1592 ευρώ ανά κάτοικο για υγειονομική περίθαλψη, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ που ήταν 2797 ευρώ).

 • Στην πιο πάνω λογική, και παρ’ ότι ο δείκτης αποτρεπτής θνησιμότητας είναι συγκριτικά με άλλες χώρες της ΕΕ χαμηλός, δηλαδή η κατάσταση της υγείας του κυπριακού πληθυσμού είναι καλή συνολικά και το προσδόκιμο ζωής είναι από τα υψηλότερα στην ΕΕ, χρειάζεται στην κοινωνία να δημιουργηθεί αλλαγή κουλτούρας στα θέματα υγείας. Για αυτό και προτείνουμε όπως το κράτος αυξήσει τον προϋπολογισμό για τις εκστρατείες πρόληψης, κυρίως για ασθένειες και παράγοντες κινδύνου στους οποίους φαίνεται ότι η Κύπρος έχει αυξημένα ποσοστά: Το κάπνισμα στη Κύπρο παραμένει πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (26% στην Κύπρο έναντι 21%, δεδομένα του 2014), η παχυσαρκία επίσης (1 στους 7 Κυπρίους είναι παχύσαρκος) και ασθένειες όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα ενδοκρινικά και μεταβολικά νοσήματα (π.χ. ο διαβήτης).  Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για τους προληπτικούς ελέγχους για κάποιες μορφές καρκίνου (π.χ. ο προσυμπτωματικός έλεγχος για καρκίνο του παχέως εντέρου, στον οποίο το 90% των Κυπρίων ηλικίας 50-74 δεν έχουν υποβληθεί ποτέ). Επιπρόσθετα, οι δωρεάν μαστογραφίες θα πρέπει να γίνονται από την ηλικία των 40 και άνω, και όχι από την ηλικία των 50 και άνω.

 • Αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών παρεχόμενης φροντίδας, καθώς και έμφαση στην καταγραφή δεδομένων για την ποιότητα της περίθαλψης και την άμεση  δημιουργία εντός ΓεΣΥ προγραμμάτων διασφάλισης ποιότητας, τα οποία απουσιάζουν από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Επιπρόσθετα, τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια (342 νοσοκομειακές κλίνες ανά 100.000 κατοίκους) έχουν αυτήν τη στιγμή αμιγώς κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Χρειάζεται ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο αυτά να υποχρεώνονται να γίνουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ή εταιρίες.

 • Η σωστή οργάνωση και στήριξη των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας με αποτελεσματική εφαρμογή πρωτοκόλλων (κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης χρόνιων και μη νοσημάτων/ ασθενειών), κλινικών προτύπων, και αποτελεσματικό θεσμοθετημένο μηχανισμό ρύθμισης των παραπομπών από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε εξειδικευμένη φροντίδα (δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας), χωρίς μεγάλο χρόνο αναμονής, όπως παρατηρείται στην παρούσα φάση ιδίως για κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις και διαγνωστικές υπηρεσίες υψηλού κόστους.

 • Άμεση εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων για αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Δικαίωμα του ασθενούς για πρόσβαση στον φάκελο του εντός του ιατρικού αρχείου και δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης πληροφοριών χρήσιμων για τον ίδιο.

 • Προγραμματισμός όσον αφορά το υγειονομικό δυναμικό: Η πλειονότητα γιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Το αντίθετο συμβαίνει για την πλειονότητα των νοσηλευτών. Επιπρόσθετα, η Κύπρος έχει τώρα 3 ιατρικές σχολές και 4 νοσηλευτικές σχολές, αυξάνοντας κάθε χρόνο τον αριθμό πτυχιούχων. Την ίδια στιγμή, εξακολουθεί ο αριθμός νοσηλευτών ανά κάτοικο να είναι αρκετά χαμηλός συγκριτικά με την ΕΕ (5,2 ανά 1000 κατοίκους). Το ίδιο ισχύει και για τους γιατρούς συγκριτικά με την ΕΕ.

 • Με βάση τον σχεδιασμό του ΓεΣΥ οι υπηρεσίες δευτεροβάθμιας περίθαλψης θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2020. Με βάση τις εισηγήσεις των ειδικών και την ολοκλήρωση ενός αποτελεσματικού συντονισμού στις παραπομπές και στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς, εκτιμάται οτι θα καθυστερήσει η λειτουργία των υπηρεσιών δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέχρι τον Ιανουάριο του 2021. Με βαση αυτή την εκτίμηση αναμένεται να ληφθούν μέτρα εντατικοποίησης της αναβάθμισης του δημόσιου τομέα μέσω αποτελεσματικής διοίκησης, οργάνωσης, εδραίωσης υπηρεσίας ανθρώπινου δυναμικού, περαιτέρω εργοδότησης προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες και ειδικότητες  (νοσηλευτών, γιατρών, βοηθών και παραϊατρικού προσωπικού), εκσυγχρονισμό των παραπομπών, εκπαίδευση του προσωπικού στο ηλεκτρονικό αρχείο ασθενούς, καθώς και σε άλλες θεματικές σχετικές με την υψηλής ποιότητας ανθρωποκεντρική φροντίδα και την αποτελεσματική αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων.

 • Το κράτος οφείλει να εφαρμόσει άμεσα φορολογικούς ελέγχους στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια καθώς και αξιολόγηση των υπηρεσιών παρεχόμενης φροντίδας που προσφέρουν, ούτως ώστε να διορθωθούν τυχόν κακές πρακτικές πριν την ενσωμάτωση τους στο ΓεΣΥ.

 • Εντός του ΓεΣΥ, να ενθαρρύνονται όπως οι γενικοί γιατροί συστεγάζονται με άλλους συναδέλφους τόσο της γενικής ιατρικής όσο και με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, σε χώρους όπου θα υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός. Και όχι απλά σε διαμερίσματα-ιατρεία που δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν πλήρως και άμεσα τις πιθανές ανάγκες υγείας των ασθενών. Παράλληλα αναμένονται πρακτικές που προωθούν την επιστημοσύνη και ολοκληρωμένη κατάρτιση των πιο πάνω, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται υψηλής ποιότητας παρεχόμενη φροντίδα.

 • Όσον αφορά τη φαρμακευτική περίθαλψη, αναμένεται να  υπάρχει η αναγκαία επιπλέον στήριξη στη φαρμακευτική αγωγή των χρόνιων ασθενών, γιατί τα γενόσιμα φάρμακα δεν ενδείκνυνται για πολλές χρόνιες ασθένειες (όπως είναι ο διαβήτης, από τις υψηλότερες αιτίες θανάτου στην Κύπρο, συγκριτικά με την ΕΕ).

Μάιος 2019

Ο ΟΠΕΚ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΠΡΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

OPEK LOGO

8 Μαΐου 2019

Ο ΟΠΕΚ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΠΡΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Κείμενο Θέσεων για τις Ευρωεκλογές 2019

 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στρατηγική επιλογή του λαού μας γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία, την τοποθετεί στην πιο προηγμένη ζώνη δημοκρατίας, σταθερότητας, ευημερίας και συνεργασίας στον κόσμο.

 • Είναι γεωστρατηγική κατάκτηση γιατί μπορεί να καθορίσει την μοίρα της και να επιλύσει τα ζητήματα ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας με όρους σταθερότητας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου.
 • Είναι δημοκρατική – πολιτική κατάκτηση γιατί το περιεχόμενο του μόνου εφικτού συμβιβασμού για τερματισμό της κατοχής και της διαίρεσης, η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, μπορεί να ενισχυθεί με σύγχρονες ευρωπαϊκές ασφαλιστικές δικλείδες που στηρίζονται στο κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Είναι κοινωνική κατάκτηση γιατί δείχνει το δρόμο της συμφιλίωσης και της αρμονικής συνύπαρξης ανάμεσα στις δύο Κοινότητες στο πλαίσιο ενός κοσμικού κράτους με σύγχρονη ταυτότητα και πολιτότητα.
 • Είναι θεσμική κατάκτηση για την αναγέννηση του κράτους της Κύπρου, της οικονομίας και της κοινωνίας για να απαλλαγεί από την διαφθορά και τη διαπλοκή και να λειτουργήσει με όρους, αφενός ισονομίας, αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας και αφετέρου μιας νέας αντίληψης για την οικονομία της αγοράς και της ανάπτυξης, στηριγμένης στην αειφορία, την απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων, την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, την πολυπολιτισμικότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.
 1. ΤΟ ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. δημιούργησε ισχυρές δυνατότητες, αλλά 15 χρόνια μετά, αυτές παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητες. Οι άνθρωποι που εμπνεύστηκαν και υλοποίησαν την ευρωπαϊκή ιδέα, διαπιστώνουν σήμερα ότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα στην Κύπρο δεν προχωρά ικανοποιητικά. Η Κύπρος παραμένει εγκλωβισμένη σε πρακτικές διαπλοκής και διαφθοράς, στον συντηρητισμό και την εσωστρέφεια και μια επικίνδυνη ροπή προς τον εθνικολαϊκισμό.

Ο ΟΠΕΚ υποστηρίζει την αναζήτηση μιας καινούργιας πορείας που αξιοποιεί και μεγεθύνει τα ευεργετήματα της συμμετοχής της Κύπρου στην ΕΕ κατά τρόπο ώστε να υπηρετούν τη συνολική πρόοδο και το συλλογικό όφελος των πολιτών. Αυτή η πορεία αποτελεί πεδίο αναμέτρησης για τον εκσυγχρονισμό της Κύπρου απέναντι σε ένα πολιτικό και οικονομικό  κατεστημένο που εξακολουθεί να βλέπει την Ευρώπη «a la carte», να κρατά σε αδράνεια ή ακόμα και να διαστρεβλώνει τα πλεονεκτήματά της, έχοντας μόνο γνώμονα την εξυπηρέτηση δικών του ευκαιριακών επιδιώξεων.

Ο ΟΠΕΚ έχει στηρίξει από την ίδρυσή του το 1996, την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου. Βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας, μαζί με τον Γιάννο Κρανιδιώτη και εργάστηκε για να γίνει η ΕΕ καταλύτης για την επίλυση του Κυπριακού.

Σήμερα ένα δημιουργικό ρεύμα Κυπρίων αναζητεί μέσα από την συμμετοχή της Κύπρου στην ΕΕ στρατηγικές μακράς πνοής και πολιτικές που θα οικοδομήσουν την Δραστήρια Ευρωπαϊκή Κύπρο.

 1. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Α. Κυπριακό

Ο ΟΠΕΚ υποστηρίζει ότι η ένταξη στην Ε.Ε. χρειάζεται να καταστεί ξανά ο καταλύτης για την επίλυση του Κυπριακού. Για να λειτουργήσει ο καταλύτης χρειάζεται αξιοπιστία ενώπιον του ΟΗΕ για να ρίξει ξανά το πολιτικό κύρος και τις συγκεκριμένες εισηγήσεις του στο τραπέζι  σε μια καταληκτική διαπραγμάτευση. Σε αυτό το τελικό στάδιο η ΕΕ πρέπει να δραστήρια παρούσα ώστε να ενεργοποιηθεί άμεσα η Διάσκεψη τύπου Κραν Μοντανά και εντός ορισμένου ορίζοντα να δώσει τελικό αποτέλεσμα.

Β. Ευρωπαϊκή Ένωση – Τουρκία

Οι στενότεροι δυνατοί δεσμοί της Τουρκίας με την Ε.Ε. είναι προς το συμφέρον της Κύπρου. Η ελληνική διπλωματία κάτω από την τότε καθοδήγηση του πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, συνέβαλε στην δημιουργία μιας προοπτικής με κορυφαίες στιγμές το Ελσίνκι (1999) και την Κοπεγχάγη (2002). Για 15 χρόνια η Κύπρος συνέδραμε προς την λάθος κατεύθυνση, στην περιπλοκή των Ευρωτουρκικών σχέσεων αντί της παραγωγικής και ευρηματικής διασύνδεσης με την ουσία του Κυπριακού και την επίλυση του. Το πλαίσιο σχέσεων της ΕΕ με την Τουρκία έχει στο διάστημα αυτό αποδυναμωθεί. Η Τουρκία αποκλίνει συνεχώς από την πορεία εκδημοκρατισμού, ενώ στην ΕΕ εντείνεται η αντίθεση προς την ένταξή της και ανατροφοδοτείται από ακραίες αντιλήψεις. Η απομάκρυνση της Τουρκίας από τις διαδικασίες πρόσδεσης στην ΕΕ δεν αποβαίνει προς όφελος της Κύπρου και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εξακολουθεί να παρέχει δυνατότητες. Η Τουρκία και η ΕΕ διατηρούν ισχυρά αμοιβαία συμφέροντα για προνομιακούς οικονομικούς και εμπορικούς λόγους και συζητούν την αναβαθμισμένη τελωνειακή ένωση. Παράλληλα εξαρτώνται από ζωτικά γεωστρατηγικά και ενεργειακά  συμφέροντα και την ανάγκη για διαχείριση των μεταναστευτικών πιέσεων. Οι παράγοντες αυτοί συνθέτουν το πεδίο για ένα «νέο Ελσίνκι» βασική παράμετρος του οποίου είναι για την Κύπρο η πιο κεντρική επιδίωξή της: η επίλυση του Κυπριακού και η διαμόρφωση συνθηκών ασφάλειας και συνεργασίας στην ανατολική Μεσόγειο.

Γ. Σύστημα Ασφάλειας

Η Ε.Ε. προσφέρει ένα πλαίσιο ασφάλειας για αντικατάσταση των αναχρονιστικών εγγυήσεων του ’60 και έχει επηρεάσει σημαντικά τη Διεθνή Διάσκεψη στη Γενεύη και το Κραν Μοντανά.

Ο ΟΠΕΚ κατέθεσε δημοσίως τις θέσεις του πριν ακόμα κορυφωθεί η Διάσκεψη για την Κύπρο: αντικατάσταση εγγυήσεων από τον ΟΗΕ, ευρωπαϊκή εποπτεία επίλυσης, ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής στον Μηχανισμό Εφαρμογής της Λύσης, όπως προβλέπει η Συνθήκη της Λισσαβόνας.  Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να εγγυηθεί τη συμφωνία επίλυσης με την επεξεργασία ειδικής πρόνοιας για επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ σε όποιο μέρος παραβιάσει τη συμφωνία επίλυσης.

Ο ΟΠΕΚ υποστηρίζει επίσης την διαμόρφωση συνθηκών συνεργασίας Κύπρου – Τουρκίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Ασφάλειας, περιλαμβανομένων των θεμάτων ενεργειακής ασφάλειας.

Οι κρίσιμες απαντήσεις ασφάλειας μπορούν να δοθούν μόνο σε περιβάλλον επίλυσης, με ευρωπαϊκή συμβολή στην εφαρμογή της λύσης και με την Κύπρο δραστήρια στην υπό διαμόρφωση νέα, αμυντική και εξωτερική πολιτική της στην ανατολική Μεσόγειο.

Δ. Ευρωπαϊκό Κράτος Δικαίου

Η ένταξη προσφέρει το κοινό θεσμικό πλαίσιο, το «κοινό σπίτι» για όλους τους Κυπρίους. Οι ευρωπαϊκές αξίες, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως αυτά καθορίζονται από την ευρωπαϊκή φιλελεύθερη παράδοση, έχει διαφοροποιήσει αισθητά – αν όχι πλήρως – το περιβάλλον επίλυσης, δίνοντας μια σύγχρονη εφαρμογή στην ΔΔΟ, που διαφυλάσσει την πολιτική ισότητα ως θεμελιώδη πυλώνα του συμβιβασμού. Αυτό αντανακλάται με σημαντικές λειτουργικές βελτιώσεις στο συμφωνημένο πλαίσιο λύσης και ισχυρές ρήτρες για την επανένωση του κράτους και της οικονομίας.

Η επίδραση του ευρωπαϊκού κεκτημένου με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις βασικές ελευθερίες και την πλήρη και χωρίς εξαιρέσεις εφαρμογή των τεσσάρων κοινοτικών ελευθεριών. Παράλληλα, η σταθεροποίηση της οικονομίας της ενωμένης Κύπρου, ως μέλους της Ευρωζώνης, θα στηρίζεται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Ε. Συμφιλίωση – Συνύπαρξη

Η ένταξη επανασύνδεσε τις δύο Κοινότητες σε ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα ύστερα από δεκαετίες διαχωρισμού. Οι Ε/κ και οι Τ/κ συναντώνται σε ένα σχέδιο ειρήνης και συμφιλίωσης, ένα μικρό παράδειγμα από όσα αντιστοιχούν για όλη την Ευρώπη.

Η επικοινωνία και η συνεργασία ανάμεσα στην Ελληνοκυπριακή και στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα, σε όλα τα επίπεδα, οικοδομεί την εμπιστοσύνη, την καλύτερη συνεννόηση για το μέλλον της Κύπρου.

Στον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ, η Κύπρος μπορεί να ακολουθήσει το πρότυπο στήριξης της ειρήνης και συμφιλίωσης στο Βορειοιρλανδικό, διευρύνοντας τις πρωτοβουλίες χρηματοδότησης από τα  Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς σήμερα, στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της ανοικοδόμησης περιοχών υπό επιστροφή και την κάλυψη αναγκών για μετεγκατάσταση και στήριξη περιοχών που είναι υποβαθμισμένες. Στα πρώτα στάδια της επίλυσης, σημαντικά έργα υποδομής θα να ενταχθούν στα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ. Η πόλη της Αμμοχώστου μπορεί να ενταχθεί σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανοικοδόμησης με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Στις συνθήκες αυτές, εδραιώνεται η συνύπαρξη των κατοίκων της Κύπρου, καλύπτοντας όλες τις εθνοπολιτισμικές ομάδες σε ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο.

Στ. Ευρωπαϊκή Ενοποίηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασε την τελευταία 10ετία μέσα από μια από τις πιο δύσκολες περιόδους από την εποχή της ίδρυσής της: οικονομική και τραπεζική κρίση, τρομοκρατία, αποσταθεροποίηση στην περιφέρειά της, μετανάστευση κ.ά. Οι σύγχρονες προκλήσεις ενώπιόν της θα αποδειχθούν καμπή στην μακρά και σταδιακή διαδικασία για την ενοποίησή της. Στην περίπτωση του Brexit, η ΕΕ των «27» έδειξε αξιοσημείωτη πολιτική συνοχή στη διαπραγμάτευση των όρων αποχώρησης του Η.Β.. Το γεγονός αυτό αντανακλά στην ενισχυμένη πεποίθηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών για την αξία της παραμονής και της συμμετοχής στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Την ίδια περίοδο, η ΕΕ αισθάνεται πιο έντονα την ανάγκη να υπερασπιστεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και να αντιδράσει απέναντι στην άνοδο των εθνικιστών, αντιευρωπαϊκών παρατάξεων που υποσκάπτουν την ενοποίηση.

Σε ένα πολύπλοκο παγκόσμιο σύστημα στον 21ο αιώνα, ο ΟΠΕΚ θεωρεί ότι η ΕΕ έχει τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες να πρωταγωνιστήσει στη διεθνή σκηνή ως «ήπια δύναμη» στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην επίλυση διενέξεων, στην πιο δίκαιη και ισομερή κατανομή του παγκόσμιου πλούτου και των πηγών του, στην αποτελεσματική εποπτεία του παγκόσμιου κεφαλαίου, κατά το πρότυπο της πρωτοπόρας δράσης του για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή.

Προϋπόθεση είναι η «ολοένα και πιο στενή ολοκλήρωση» της ΕΕ να αποκτήσει νέα προτεραιότητα. Ο ΟΠΕΚ υποστηρίζει τον διάλογο και την διαδικασία που μέσα από την αναθεώρηση της Συνθήκης της, η ΕΕ θα αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη δομή ως ένωση κρατών και πολιτών, προς την κατεύθυνση της Ομοσπονδίας.

Η Κύπρος καλείται να συμμετάσχει ενεργά και δημιουργικά στις διεργασίες και συζητήσεις για το μέλλον της ΕΕ.  Σε αυτή την προοπτική, η Κύπρος χρειάζεται σαφή ευρωπαϊκή στρατηγική προς την κατεύθυνση συμμετοχής στον πυρήνα της ενοποίησης.

Η πολιτική της άδειας καρέκλας και της σιωπής σε όλες τις κορυφαίες ευρωπαϊκές αναζητήσεις για το Μέλλον της Ευρώπης κρατούν την Κύπρο στο περιθώριο. Η τακτική της σύμπραξης σε διακυβερνητικές επιμέρους επιλογές, χωρίς κεντρικό στίγμα παρά μόνο το πρόσκαιρο συμφέρον μιας ή άλλης συγκυριακής ψηφοφορίας στο Συμβούλιο, δεν αποδίδουν παρά μια άλλη εκδοχή αδράνειας και ιδιοτελούς προσέγγισης.

Η Κύπρος είναι ένα μικρό κράτος μέλος που χρειάζεται υψηλού επιπέδου συνεννοήσεις, στενές σχέσεις με ισχυρές κυβερνήσεις, σταθερή αξιοπιστία και μια προσήλωση στις αξίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Μέσα από τέτοιες πολιτικές καλύπτει το μακροπρόθεσμο στρατηγικό συμφέρον της. Έτσι αυξάνει το κύρος της, αποκτά δυνατότητες να ακούγεται η φωνή της.

Η στενή διαβούλευση με τον γαλλογερμανικό άξονα είναι πρωτεύουσας ποιότητας στην ευρωπαϊκή πολιτική και ταυτότητά της Κύπρου. Το φινλανδικό μοντέλο συμμετοχής για μικρά κράτη με στρατηγικά διλήμματα (Ρωσία) ή το ιρλανδικό μοντέλο για δύσκολες επιλογές (οικονομική κρίση, Brexit) είναι χαρακτηριστικά μαθήματα για την Κύπρο. Η εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων εθνικών συμφερόντων της Κύπρου συναρτάται απόλυτα, αφενός με την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού και αφετέρου με την ευθυγράμμισή της με τα κοινά ευρωπαϊκά συμφέροντα, απαλλαγμένα από πρακτικές κρατών μελών που καταχρώνται για  ιδιοτελή εσωτερικά συμφέροντα το ευρωπαϊκό σύστημα: πολιτική παραχώρησης διαβατηρίων, φορολογικό καθεστώς κ.ά.

Ζ. Προτάσεις για το Μέλλον

Ο ΟΠΕΚ επιθυμεί να συμβάλει με τις δικές του προτάσεις για το Μέλλον της Ευρώπης, τις οποίες συνοψίζει στη βάση του πιο κάτω πλαισίου θέσεων:

 • Εθελούσια και χωρίς μελλοντικούς αποκλεισμούς συγκρότηση ενός πυρήνα κρατών μελών της ΕΕ για βαθύτερη οικονομική ενοποίηση που θα περιλαμβάνει την προοδευτική δημιουργία Δημοσιονομικής Ένωσης των μελών της ζώνης του ευρώ.
 • Η Δημοσιονομική Ένωση χρειάζεται να έχει ενισχυμένο Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και αναδιανεμητικούς μηχανισμούς με στόχο την πραγματική σύγκλιση σε τομείς ανάπτυξης και κάλυψης περιφερειακών και τοπικών κοινωνικών ανισοτήτων. Η οικονομική διακυβέρνησή της, απαιτεί τον διορισμό Υπουργού Οικονομικών Ευρωζώνης.
 • Επέκταση της «κοινοτικής μεθόδου» λήψης αποφάσεων με ισχυροποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παράλληλα με ένα ενισχυμένο μηχανισμό συναπόφασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για εδραίωση της δημοκρατικής νομιμοποίησής της.
 • Θεσμική αναβάθμιση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως Προέδρου της ΕΕ απευθείας εκλεγμένου από τους πολίτες της ΕΕ με καθολική ψηφοφορία. Θα ενεργεί ταυτόχρονα ως Πρόεδρος και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ θα καταργηθεί η εναλλασσόμενη εξάμηνη Προεδρία του Συμβουλίου.
 • Προοδευτική συγκρότηση Κοινής Άμυνας, με σώματα δυνάμεων και κοινές υποδομές βιομηχανίας για αντιμετώπιση των εσωτερικών και εξωτερικών απειλών, στη βάση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής (άρθρο 42 Συνθήκης ΕΕ).
 • Ανάπτυξη της Ενιαίας Αγοράς Ενέργειας και ενίσχυση των κοινοτικών προϋπολογισμών σε διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και τεχνολογίας.
 • Ενίσχυση δικαιωμάτων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια κυρίως στους τομείς των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, κατάργηση υφιστάμενων εμποδίων στην άσκηση των κοινοτικών ελευθεριών, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών στην Ενιαία Εσωτερική Αγορά, και διαμόρφωση κοινών επαγγελματικών προτύπων.
 • Ανάπτυξη Κοινής Μεταναστευτικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασύλου, με κανόνες ισότιμης κατανομής βαρών και μετεγκατάστασης.

Η.  Κύπρος και πορεία ολοκλήρωσης της ΕΕ

Η δυναμική για την περαιτέρω ολοκλήρωση της ΕΕ θα δίνει προβάδισμα σε εκείνους που είναι πρόθυμοι και έτοιμοι να συμβάλουν σε μια συντεταγμένη πορεία ενοποίησης.

Θα είναι πρόθυμη και έτοιμη η Κύπρος;

Ο ΟΠΕΚ θεωρεί ότι η στρατηγική στόχευση για συμμετοχή της Κύπρου στον πρώτο πυρήνα της ευρωπαϊκής ενοποίησης συνεπάγεται:

 • σημαντική αναθεώρηση και προσαρμογή προτεραιοτήτων
 • ανάπτυξη ικανοτήτων του κράτους και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και
 • εκπόνηση ενός σχεδίου επανατοποθέτησης της Κύπρου στην καρδιά των ευρωπαϊκών εξελίξεων σε μακρόχρονο ορίζοντα.

Ο ΟΠΕΚ υποστηρίζει ότι το σχέδιο αυτό δεν θα υπάρξει όσο οι εγχώριες δυνάμεις του κατεστημένου αντιλαμβάνονται την ένταξη ως όχημα για την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων. Αυτό συμβαίνει τόσα χρόνια με δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, τις συνέπειες των οποίων βιώνει οδυνηρά η Κύπρος σήμερα:

 • με τη διόγκωση του τραπεζικού τομέα και την υπερχρέωση νοικοκυριών εκμεταλλευόμενοι την ένταξη στο ευρώ,
 • με την πώληση χρυσών διαβατηρίων, κάνοντας κατάχρηση της ιδιότητας του κράτους μέλους με αδιαφανείς και προσχηματικές διαδικασίες.

Ο ΟΠΕΚ υποστηρίζει τη διαμόρφωση του εθνικού σχεδίου δράσης για την Ευρωπαϊκή Κύπρο στη βάση του εξής πολιτικού πλαισίου:

Η Ευρώπη θα επιχειρήσει αλλαγές και μετατοπίσεις του κέντρου βάρους και της επιρροής της. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν θα επαρκεί η απλή κατοχή μιας άβουλης θέσης στο μεγάλο ευρωπαϊκό τραπέζι, χωρίς πολιτικές και περίσσευμα ευρωπαϊκής αξιοπιστίας.

Το Εθνικό Σχέδιο για τη Δραστήρια Ευρωπαϊκή Κύπρο περιλαμβάνει τη συστηματική εργασία για την ανάπτυξη και εδραίωση σε συστηματική βάση των πλεονεκτημάτων και ωφελημάτων συμμετοχής στην ΕΕ σε δύο τομείς:

(α) Εξωτερική Πολιτική

Με την ενεργό και δραστήρια συμβολή στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, συγχρονίζοντάς την με την μέγιστη εθνική προτεραιότητα επίλυσης του Κυπριακού και τις δυναμικές που την υποστηρίζουν και

 • Ευθυγράμμιση εξωτερικής πολιτικής με την κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα της ΕΕ
 • Συστηματικός πολιτικός διάλογος για το Μέλλον της Ευρώπης με τις δυνάμεις που υποστηρίζουν την βαθύτερη ενοποίηση
 • Προσδιορισμός της ειδικής αξίας της Κύπρου στην ανατολική Μεσόγειο για την επίλυση συγκρούσεων και την συμφιλίωση
 • Δημιουργία – έστω με 15 χρόνια καθυστέρησης – του Φορέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για οριζόντιο συντονισμό των πολιτικών και παρακολούθηση της εφαρμογής τους
 • Ανάπτυξη θεσμοθετημένης διαδικασίας διαλόγου Ευρωβουλευτών με τη Βουλή των Αντιπροσώπων

(β) Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική

Με την οργάνωση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, βασισμένου στις πιο κεντρικές ευρωπαϊκές επιδιώξεις και συμφέροντα, τις εναρμονισμένες πολιτικές και τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις.

(γ) Ανοιχτή Διαβούλευση για μια νέα Αναπτυξιακή Πολιτική με

 • Συνταγματική κατοχύρωση ισοσκελισμένων προϋπολογισμών
 • Διαφύλαξη των κανόνων υγιούς ανταγωνισμού
 • Μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης, δικαστικού συστήματος με συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Προσαρμογή εθνικής οικονομίας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία
 • Ανάπτυξη εθνικών και ευρωπαϊκών σχεδίων κινητικότητας για δημιουργία οικονομικών και κοινωνικών δικτύων συνεργασίας, ανταλλαγής γνώσεων και καινοτομίας
 • Οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που είναι ικανή να διεισδύει σε όλα τα ευρωπαϊκά επίπεδα.

 1. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η ευρωπαϊκή ιδέα στην Κύπρο είναι επίκαιρη όσο ποτέ για τις παραγωγικές τάξεις, τις κοινωνικές δυνάμεις, τους πολίτες και τη νέα γενιά που βλέπουν την ανάγκη μιας διαφορετικής πορείας προς το μέλλον. Η δραστήρια συμμετοχή στην ΕΕ είναι το πραγματικό ζητούμενο  για τους ανθρώπους που αγωνίζονται να βγει η Κύπρος από τα σωρευμένα αδιέξοδα της συντήρησης και του εσωτερικού κατεστημένου, που βρίσκεται στα χέρια ολίγων που διαιωνίζουν τα μεγάλα και μικρά προβλήματα, μεταθέτοντας το βάρος στις επόμενες γενιές.

Η Κύπρος έχει γεωστρατηγικούς, πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους να εργαστεί ως έγκυρος συνομιλητής για το μέλλον της Ευρώπης με τις κυβερνήσεις και τα πολιτικά ρεύματα που προσανατολίζονται στη βαθύτερη ενοποίηση. Αυτό σημαίνει κατάθεση θέσεων στα θεσμικά όργανα, ανάληψη και συμμετοχή σε πρωτοβουλίες διαλόγου, συγκρότηση δικτύων πολιτικών, κοινωνικών και πνευματικών προσωπικοτήτων, ανάπτυξη μιας υγιούς πλατφόρμας διαλόγου με την κοινή γνώμη στην Κύπρο.

Από το ΔΣ του ΟΠΕΚ

Η Ευρωπη της εξωστρεφειας εχει τις απαντησεις. Διαφορετικοτητα, Ακροδεξια και μεταναστες, εκπαιδευση και γλωσσα

ΟΠΕΚ-22052019.jpg

Οι θεσεις του ΟΠΕΚ για τον ρολο της Κυπρου στην Ε.Ε. και τις Ευρωεκλογες

OPEK LOGO

9 Μαΐου 2019

 Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

 Οι θέσεις του ΟΠΕΚ για τον ρόλο της Κύπρου

στην Ε.Ε. και τις Ευρωεκλογές

 Η Κύπρος αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Μαΐου 2004, χάρις στο όραμα και την αποφασιστική δουλειά αρκετών ανθρώπων, αλλά κυρίως του Γιάννου Κρανιδιώτη και του Κώστα Σημίτη. Παρόλα αυτά, μετά από 15 χρόνια ιδιότητας ως μέλους της Ε.Ε. και συμμετοχής σε αλλεπάλληλες εκλογές για ανάδειξη των εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η χώρα μας δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο ενεργά και παραγωγικά μέλη της Ένωσης, ενώ η πολιτική της συμπεριφορά – στα όργανα της Ε.Ε. και γενικότερα – είναι χαρακτηριστική για τα ελλείμματα, τις αντιφάσεις, και τη μεγάλη απόσταση από το πρωτογενές πολιτικό κύτταρο που απέδιδαν στην ένταξή της οι πρωτεργάτες της.

Η συμμετοχή της Κύπρου στην Ε.Ε. αντιμετωπίστηκε από τους πρωτεργάτες της ως προοπτική για δημιουργική αξιοποίηση του πλαισίου ασφάλειας και συνεργασίας προς όφελος ολόκληρης της περιοχής, και για οικοδόμηση μιας δημοκρατικής επανενωμένης Κύπρου, στη βάση της ΔΔΟ. Η κουλτούρα συνεργασίας και φεντεραλισμού πάνω στην οποία είναι οικοδομημένη η ίδια η Ε.Ε. είναι το προσφορότερο έδαφος για δημοκρατική λύση του Κυπριακού στη βάση της ΔΔΟ. Όμως, πέρα από αυτό, η Ε.Ε. αποτελεί σήμερα το παγκοσμίως καλύτερο μείγμα λειτουργικού οργανισμού, ποιότητας ζωής, σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, ανάπτυξης με κοινωνική αλληλεγγύη, σεβασμού στο περιβάλλον και οργάνωσης με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σε αυτό το παγκοσμίως καλύτερο μείγμα – παρά τα ελλείμματα και τα προβλήματά του – συμμετέχει σήμερα η Κύπρος. Πόσο αξιοποιεί αυτό το περιβάλλον για περισσότερη Δημοκρατία, αλληλεγγύη, διαφάνεια και πρόοδο; Η απάντηση είναι δυστυχώς «πολύ λίγο έως καθόλου».

Δυστυχώς, παρουσιάζονται σοβαρά ελλείμματα στον πολιτικό λόγο των κομματικών φορέων αναφορικά με το τι είναι η οικογένειά μας, η Ε.Ε., στα οποία οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές πρέπει να δώσουν πειστικές απαντήσεις για το πώς θα συμβάλουν στο ξεπέρασμά τους:

 1. Καλλιεργείται συστηματικά η άποψη στην κοινωνία ότι για όλα τα προβλήματά μας «φταίει η Ε.Ε.». Πίσω από αυτό κρύβονται όλες οι αναπηρίες του κομματικού συστήματος και οι προσωπικές ανεπάρκειες του πολιτικού προσωπικού.
 2. Παρατηρείται μια σθεναρή αντίσταση της ελίτ που κυβερνά τον τόπο από τη δεκαετία του 1960 σε οτιδήποτε προέρχεται από την Ε.Ε. και αφορά τη διαφάνεια, την εμβάθυνση της Δημοκρατίας, τον έλεγχο των εξουσιών, την αναδιάρθρωση του κράτους, την κοσμικότητα του κράτους, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 3. Οι πολίτες κρατούνται στο σκοτάδι για το τι πραγματικά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς λειτουργεί, ποιες είναι οι δυνάμεις που αντιπαλεύουν μέσα σε αυτήν, και ποιες είναι οι αποφάσεις της. Έτσι, πολλοί πολίτες υποτιμούν την ουσία της ιδιότητας του μέλους.
 4. Συνήθως – όχι πάντα – οι Κύπριοι υποψήφιοι για την Ευρωβουλή αρκούνται σε μια τακτική σαγήνευσης των πολιτών με το πόσο θα αγωνιστούν αποκλειστικά για το Κυπριακό. Και μετά την εκλογή τους, οι περισσότεροι «πουλούν» μόνο Κυπριακό, εντός και εκτός Κύπρου. Χωρίς να κάνουν τίποτε για μεταφορά όλων όσων σημαίνει για τη Δημοκρατία, τη διαφάνεια, τα δικαιώματα και τη νοοτροπία η Ε.Ε..
 5. Προκειμένου τα κόμματα να ανεβάσουν τα ποσοστά τους, και προκειμένου πολλοί υποψήφιοι να εκλεγούν, συντάσσονται ή επιδεικνύουν ανοχή απέναντι σε ακροδεξιές ευρωσκεπτικιστικές δυνάμεις, ή καλλιεργούν τον «αριστερό» ευρωσκεπτικισμό. Το κέρδος είναι κομματικό και προσωπικό, το κόστος είναι για όλους τους πολίτες.

Τι προτίθενται να πράξουν για όλα αυτά οι τωρινοί υποψήφιοι για την Ευρωβουλή;

Ο ΟΠΕΚ θεωρεί ότι άξονες δράσης των αυριανών ευρωβουλευτών θα πρέπει να είναι:

 • Αξιοποίηση της παρουσίας της Κύπρου στην Ε.Ε. για επίλυση του Κυπριακού στη βάση της ΔΔΟ, χωρίς παλινωδίες και αμφισημίες, χωρίς βολικά προσχήματα.
 • Ενδυνάμωση των σχέσεων Ε.Ε. – Τουρκίας. Είναι πέρα από κάθε αμφιβολία αποδεδειγμένο ότι η μοίρα της Κύπρου και της περιοχής συναρτάται άμεσα με αυτόν τον παράγοντα.
 • Αξιοποίηση της Ε.Ε. ως παράγοντα και ως συστήματος οικοδόμησης ασφάλειας για την Κύπρο.
 • Αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής εμπειρίας, κουλτούρας και ταυτότητας για την οικοδόμηση και στην Κύπρο ενός κράτους δικαίου.
 • Υποστήριξη της πολιτικής εμβάθυνσης και ενοποίησης της Ε.Ε., παράγοντας που θα ενισχύσει την ένωση και θα ευνοήσει τη δυναμική ιδιαίτερα των μικρών κρατών.
 • Υποστήριξη των πολιτικών άμυνας και ασφάλειας εντός της Ε.Ε..
 • Προσαρμογή στα ευρωπαϊκά πρότυπα και εγκατάλειψη των αλλεπάλληλων πειρατικών μεθόδων συμμετοχής και «εκμετάλλευσης» της ιδιότητας μέλους (τραπεζικές απάτες, χρυσά διαβατήρια, λογιστικές και δικηγορικές προμήθειες, κλπ.).
 • Σοβαρός σχεδιασμός για το μέλλον, σε κάθε τομέα, με τη δημιουργία και τη συνειδητή στήριξη ενός Φορέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, που να λειτουργεί οριζόντια.
 • Ουσιαστική συμμετοχή σε όλες τα fora και σε όλες τις συζητήσεις, ανεξαρτήτως αν συνδέονται άμεσα με το Κυπριακό ή όχι.
 • Δραστήρια συμπόρευση με τους εταίρους στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, κοινωνικής πολιτικής, υιοθέτησης πρωτοκόλλων διαφάνειας και ελέγχου, υγιούς ανάπτυξης, προαγωγής ενός παγκόσμιου συστήματος ελέγχου της φοροαποφυγής και της διεύρυνσης της ανισότητας μέσα από την πειρατεία της ανεξέλεγκτης και ύποπτης διακίνησης χρήματος.

Το ΔΣ του ΟΠΕΚ έχει συνθέσει αναλυτικό πρόγραμμα με επισημάνσεις, εκτιμήσεις, και κυρίως προτάσεις για τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την Ε.Ε., τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Κύπρος, και τους τρόπους με τους οποίους η συμμετοχή της στην Ένωση θα έχει νόημα και ουσιαστικό αποτέλεσμα για τον κύπριο πολίτη. Ο ΟΠΕΚ θεωρεί ότι για να έχουν ουσιαστική συμβολή στη συλλογική σκέψη οι Ευρωεκλογές, εκτός από τη σύσταση προς τους πολίτες για μαζική συμμετοχή – την οποία ένθερμα υποστηρίζει ο Όμιλος μας – θα πρέπει τα κόμματα και οι υποψήφιοι να τοποθετηθούν σοβαρά στα ζητήματα που θέτει το παρόν κείμενο και το αναλυτικό κείμενο θέσεων.

Από το ΔΣ του ΟΠΕΚ