Επικοινωνια

 

Διεύθυνση: Τεύκρου Ανθία 1, 2236 Λατσιά

Τηλ.: +357-22485238
Φαξ: +357-22575239
Ηλ. ταχυδρομείο:  info@opek.org.cy | opekcy@gmail.com
Ιστοσελίδα:  www.opekcy.org

Scan QR code:

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s