Εκδοσεις

DOWNLOAD eBook KRANIDIOTIS AWARD 2016

Krnidiotis_GR

Reference-to-YK

Reference to Yiannos Kranidiotis

Book of historical record of Yannis Kranidiotis contributions was published by OPEK in cooperation with Intercollege Publishing and the support of Interlife and the Cultural Services of the Ministry of Education. This is very important publication under the title ‘Reference to «Yiannos Kranidiotis» was introduced by the Greek Foreign Minister George Papandreou.

 

 

16_116 +1 positions on modernization

The book «16+1 positions on modernization» is a significant contribution of the Association of Social Reform in the debate on new solutions to the problems of our society. Chronic rigidity, stagnation, decline practices affirm that the old political system has to be challenged creatively. This is why solutions with progressive content must have a strategic oriented to renew the institutional reforms of society and political life.

OPEK CYPRUS, 1998

 

the_world_changingThe world is changing. Are we?

 Today, we are the second step of depositing specialized approaches on foreign and domestic policy. We consider this issue not as a mere continuation of the first («16+1 positions on modernization»), but as the most critical evidence of OPEK’s success. It is easy to start with an ambitious plan but difficult to continue with stability. In fact, a key element of stability is keeping the promise for continued search.

OPEK CYPRUS , 2001

 

banking_b4_crisisThe Greek and Cypriot banking system before the economic crisis

 

 

 

 

 

education_and_the_futureEducation and the Future

 

 

 

 

 

opek_gives_the_floorOPEK gives the floor

 

 

 

 

 

EU_as_a_catalystThe EU as a catalyst for solving the Cyprus issue

 

 

 

 

Reference-to-YK

Αναφορά στον Γιάννο Κρανιδιώτη

Βιβλίο ιστορικής καταγραφής της προσφοράς του Γιάννου Κρανιδιώτη εξέδωσε ο ΟΠΕΚ σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Intercollege και με τη στήριξη της Interlife και των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική έκδοση με την ονομασία «Αναφορά στον Γιάννο Κρανιδιώτη», την οποία προλογίζει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Παπανδρέου.

 

 

16_1

16+1 θέσεις για τον εκσυγχρονισμό

Το βιβλίο «16+1 θέσεις για τον εκσυγχρονισμό» είναι μια σημαντική συνεισφορά του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας στο διάλογο για αναζήτηση νέων λύσεων στα προβλήματα της κοινωνίας μας. Χρόνιες αγκυλώσεις, στασιμότητα, πρακτικές της παρακμής βεβαιώνουν ότι ο παλαιοκομματισμός πρέπει να αμφισβητηθεί δημιουργικά. Είναι γι΄ αυτό που λύσεις με προοδευτικό περιεχόμενο οφείλουν να έχουν σαν στρατηγικό στόχο, την ανανέωση, τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις της κοινωνίας και της πολιτικής ζωής.

ΟΠΕΚ ΚΥΠΡΟΥ, 1998

 

the_world_changing

Ο κόσμος αλλάζει. Εμείς;

Να λοιπόν που παίρνει σάρκα και οστά η υπόσχεσή μας για μια νέα έκδοση. Το 1998, με την έκδοσή μας «16+1 θέσεις για τον εκσυγχρονισμό», δώσαμε – με αρκετή ακρίβεια και πληρότητα – το πλαίσιο προβληματισμού και κατευθύνσεων του ΟΠΕΚ, μαζί με αρκετά σημαντικά ψήγματα της σύγχρονης πολιτικής σκέψης σε Ελλάδα και Κύπρο. Εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες είχαν καταθέσει τις δικές τους προσεγγίσεις γύρω από τις όψεις της σύγχρονης πολιτικής σκέψης και δράσης. Σήμερα, κάνουμε το δεύτερο βήμα καταθέτοντας με ανάλογο τρόπο εξειδικευμένες προσεγγίσεις σε ζητήματα εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής. Θεωρούμε την έκδοσή αυτή όχι ως μια απλή συνέχεια της πρώτης, αλλά ως την πιο κρίσιμη απόδειξη της καταξίωσης του ΟΠΕΚ. Γιατί είναι εύκολο να ξεκινάς μια φιλόδοξη διαδρομή, δύσκολο όμως να τη συνεχίζεις με σταθερότητα. Και μάλιστα, βασικό στοιχείο της σταθερότητας ναι είναι η τήρηση της υπόσχεσης για διαρκή αναζήτηση.

ΟΠΕΚ ΚΥΠΡΟΥ, 2001

 

banking_b4_crisisΤο Ελληνικό και Κυπριακό τραπεζικό σύστημα μπροστά στην οικονομική κρίση

 

 

 

 

 

education_and_the_futureΠαιδεία και Μέλλον

Σελίδα 1

Σελίδα 2

 

 

 

opek_gives_the_floorΣτο βήμα του ΟΠΕΚ

Στο βήμα του ΟΠΕΚ (Α)

Στο βήμα του ΟΠΕΚ (Β)

 

 

 

EU_as_a_catalystΗ ΕΕ καταλύτης για την επίλυση του Κυπριακού

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s